КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2017 Г.

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

     ДАТА

         МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ОРГАНИЗАТОР/И

ЗА КОНТАКТИ

Месец януари

       

21.01.

(по програма)

Народни читалища (НЧ)

общ.Ардино

Ден на родилната помощ

                                                           

Народни читалища

03651/4526

21.01.

НЧ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

община Черноочене

Бабин ден

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

Недялка Иванова

0877 525 621

Месец февруари

       

14.02.

ОЦКМД

(Дом на културата)

гр. Кърджали

Общоградски празник - Ден на винаря „Трифон Зарезан”

Общинска администрация Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

14.02.

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

община Черноочене

Трифон Зарезан

НЧ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

Недялка Иванова

0877 525 621

Месец март

       

01.03.

(по програма)

ОДКАрдино

Първомартенски детски празник      

ОДК Ардино,

Семиха Гюлестанова

03651/4082

25.02-07.03

ОДК   гр. Ардино

СОУ„В.Левски”

гр. Ардино

СОУ”Хр. Смирненски”

гр. Ардино

Изложба на ръчно изработени мартенички

ОДК   Ардино

СОУ „В. Левски” Ардино

СОУ”Хр.Смирненски” Ардино

03651/40-82

03651/40-51

03651/23-86

01.03.

Народни читалища oбщина Кирково

Ден на самодееца

Народни читалища

Общинска администрация

Кирково

Валентина Димитрова

03679/2736

01.03

Учебно-възпитателни заведения,

народни читалища

oбщина Кирково

Конкурс за най-красива мартеница

Общинска администрация

Кирково

Валентина Димитрова

03679/8901, 2736, 8903

01.03.

ОДК

гр. Кърджали

Общоградски детски празник „Баба Марта”

Общинска администрация Кърджали

ОДК Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

Златка Пеньова

0361/ 62324

21.03.

Училища

община Кърджали

”Празник на   слънчевия   часовник”по случай   пролетното равноденствие

Общинска администрация Кърджали

НАО ”Славей Златев” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

Агоп Узунбохосян

0361/ 61556

22.03.

ОДК

гр. Кърджали

„Първа пролет” - пролетен бал с маски

ОДК Кърджали

Златка Пеньова

0361/ 62324

26.03.

Площад с. Кирково

103 години от създаването на община Кирково

ОбА – Кирково,

отдел „ОКЗСДСТ

Валентина Димитрова

03679/2736

27.03.

гр. Кърджали

Честване на 27 март – Международния ден на театъра

Общинска администрация Кърджали

ТМЦ ”Д. Димов със сцена Кадрие Лятифова” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим 0361/ 67389

Гълъб Бочуков

0885 246 307

м. март

гр. София

Участие в XІVНационален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство „Орфеева дарба” - гр. София

Столична община, Национална музикална академия „Панчо Владигеров”

Общинска администрация Кирково

Валентина Димитрова

03679/2736

Месец април

       

01.04.

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”

гр. Кърджали

Вечер, посветена на Деня на хумора и шегата

Общинска администрация Кърджали

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

Уляна Ганева

0361/62577

07.04.

„МБАЛ” ЕООД

гр. Ардино

Ден на здравните работници

„МБАЛ” ЕООД гр. Ардино

Управител

тел. 03651/4204

07.04

Народни читалища община Ардино

Отбелязване на Деня на здравните работници /По програма/

Народни читалища

07.04.

Община Кърджали

Честване на Международния ден на здравния работник

Общинска администрация Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

12.04.

Община Кърджали

Открита младежка сцена

Общинска администрация Кърджали

ОДК Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

Златка Пеньова

0361/62324

17-24.04.

Община Нилюфер,

Р Турция

Ден на детето в

Р Турция

Община Нилюфер

Община Нилюфер

22.04.

ОДКАрдино

Ден на Земята „Природата и ние”

ОДКАрдино

Семиха Гюлестанова

тел. 03651/2082

22.04

Община Кирково

Международен ден на Земята –организиране на екоден на територията на общината

Общинска администрация Кирково

Училища

Валентина Димитрова

03679/27 36

м. април

Община Кърджали

Ежегодно честване на Международния ден на Земята

Общинска администрация Кърджали

ОДК Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

Златка Пеньова

0361/62324

Месец май

       

18.05.

Регионален исторически музей (РИМ)

Община Кърджали

Честване на Международния ден на музеите

РИМ

Общинска администрация Кърджали

Даниела Коджаманова

0361/ 63580

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

19.05.

Площад

гр. Джебел, община Джебел

Празник на гр. Джебел

Общинска администрация Джебел

Василка Симидчиева

03632/2251

27.05.

Площад

гр. Крумовград

Събор на народното творчество

Общинска администрация Крумовгради НЧ

Тодорка Милева

0885714110

31.05.

ОДК Кърджали

Открита младежка сцена, Ден на фотографията и на приказката

ОДК Кърджали

Златка Пеньова

0361/62324

м. май

гр. Ардино и населените места

Майски културни празници

/По програма/

Общинските училища, детски градини и читалища

град Ардино и населените места

03651/4526

м. май

гр. Ардино

Международен литературен форум „Братство

Община Ардино съвместно със СБП

Неджми Мюмюнходжов

03651/ 4526

м. май

гр. Велико Търново

Участие в XXСтаропланински събор„Балкан фолк – 2017 г.”

Гр. Велико Търново

Общинска администрация Кирково

Общинска администрация Кирково

03679/8901, 2736, 8903, 2163

м. май

ОЦКМД /Дом на културата/

гр. Кърджали

Ежегоден Национален Етнофестивал „Кърджали – столица на толерантността”

Общинска администрация Кърджали

НЧ „Ю. Лютфи” гр. Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

Мюзеки Ахмед

0361/62151

м. май

Община Кърджали

„Мултикултурният град”

Младежки център ”Кръг”

Общинска администрация Кърджали

Галя Димова

0889494336  

   

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

м. май

НЧ ”Обединение 1913” гр. Кърджали

Ежегоден Фестивал на детското творчество „Петя Караколева”

НЧ ”Обединение 1913”

гр. Кърджали

Камелия Чолакова

0361/ 6 11 79

м. май

Площад

с. Припек, общ. Джебел

Традиционен събор

Кметство Припек

НЧ ”Д.Благоев 1963”

03634/234  

0888396892

Месец юни

       

01.06.

ОДК Ардино

Празнична литературно-музикална програма по случай 1-ви юни - Ден на детето

ОДК-Ардино

Семиха Гюлестанова

тел. 03651/4082

01.06.

Училища и читалища община Черноочене

Ден на детето

Общинска администрация

с. Черноочене

Детски градини и учебни заведения в общината

Общинска администрация

с. Черноочене

Детски градини и учебни заведения в общината

01.06.

Училища и народни читалища община Кирково

Седмица на детското творчество

Международен ден на детето

Общинска администрация Кирково

Народни читалища и училища

Валентина Димитрова

тел. 03679/8901, 2736, 8903

,

01.06.

Градската градина

гр. Кърджали

Ден на детето – концерти, изложби с участието на учебните заведения и детските градини

Общинска администрация Кърджали

Училища и детски градини

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

Ани Антонова, Венета Бошняшка

0361/ 67388

01-10.06.

Р Турция, гр. Истанбул

Участие в Международна асамблея ”Детска радост”

Община Истанбул

Общинска администрация Кирково

Община Истанбул

Валентина Димитрова

тел. 03679/2736

18.06.

Култов център „Татул”

с. Татул

община Момчилград

Традиционен музикален фестивал Нощта на Орфей

Общинска администрация Момчилград

Мехмед Мехмед

0887 783 363

м. юни

Парк „Простор”

гр. Кърджали

ТрадиционенНационален Тракийски събор „Кърджали 2017

Община Кърджали,

Тракийско дружество

„Д. Маджаров” - Кърджали

и читалища

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

инж. Яни Янев

0361/ 6 23 50

         

м. юни

Археологически комплекс „Перперикон”, ТМЦ”Д. Димов”, спортна площадка „Арена Спартак”

община Кърджали

Ежегоден Международен фестивал на изкуствата „Перперикон 2017

Общинска администрация Кърджали

Сдружение „Перперикон - Мелпомена” Кърджали, ул. „Републиканска” № 40

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

Петър Савчов

359 889737886

м.юни

с. Дъждовница

община Кърджали

Културни политики и селско развитие” -   европейски уъркшоп

Младежки   център „Кръг”  

Общинска администрация Кърджали

Галя Димова

0889494336

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

м.юни

Община Кърджали

Рок концерт, посветен на   Световния   ден за борба с наркотиците и наркотрафика

Общинска администрация Кърджали

Общински съвет   по наркотични вещества   Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

м.юни

ОЦКМД /Дом на културата/

гр. Кърджали

Ежегоден Национален Етнофестивал „Кърджали - столица на толерантността”

Общинска администрация Кърджали

НЧ „Ю. Лютфи” гр. Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

Мюзеки Ахмед

0361/62151

м.юни

гр. Измир

Участие в ежегоден Международен музикален танцов фестивал – в гр. Измир

Община Измир

Общинска администрация Кирково

Валентина Димитрова

03679/2736

Месец юли

       

29.07.

с. Дъждовница

община Кърджали

Европейско училище   по етно-дизайн

Младежки   център „Кръг”  

Общинска администрация Кърджали

Галя Димова

0889494336

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

м.юли

ОЦКМД (Дом на културата)

гр. Кърджали

Десети Балкански фестивал на   турския   фолклор „Кърджали 2017”

Община Кърджали

НЧ “Ю. Лютфи” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

Мюзеки Ахмед

0361/62151

25-30.07.

община Ардино

Традиционна международна среща „Момчилград винаги в сърцето ми”

Общинска администрация Ардино

Мехмед Мехмед

03631/6051

Месец август

       

15.08.

НЧ ”Иван Буюклиев”

с.Пчеларово

община Черноочене

Голяма Богородица

НЧ ”Иван Буюклиев”

с.Пчеларово

03651/ 6226

м. август

с. Дъждовница

община Кърджали

Международен   пленер „Артхоризонти”

Общинска администрация Кърджали

Младежки   център „Кръг”  

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

Галя Димова

0889494336

Месец септември

       

15-18.09.

гр. Ардино

Есенни културни празници на гр. Ардино

Общинска администрация Ардино

НЧ „Родопска искра” – Ардино

Ресми Мурад - кмет

03651/4238

Юксел Исмаил

03651/4895

м. септември

Европейската културна младежка къща

с. Дъждовница, община Кърджали

12 издание на Ежегоден фестивал „Терлика

Общинска администрация Кърджали

Младежки център „Кръг”  

Димитър Ганев, Елмаз Касим 0361/ 67389

Галя Димова

0889494336  

м. септември

гр. Кърджали

ЕжегоднаБалканска писателска   среща

Общинска администрация Кърджали

НЧ “Ю.Лютфи” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

Мюзеки Ахмед

0361/62151

м. септември

НЧ ”Обединение1913” Кърджали

Национален фестивал „Коко рок фест”

НЧ ”Обединение 1913”

Камелия Чолакова

0361/ 6 11 79

м. септември

Община Кърджали

Европейски екологичен   фестивал „Зелена вълна 21 век”

Общинска администрация Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

м. септември

Площад

с. Кирково

Традиционен есенен празник „Кирково-2017”

Общинска администрация Кирково

03679/8901, 2736, 8903

Месец октомври

       

06.10.

Община Крумовград

Ден на Община Крумовград

Общинска администрация

Крумовград

Тодорка Милева

0885714110

07-09.10.

Площад

гр. Крумовград

Панаир “Сеид баба”

Общинска администрация

Крумовград

Тодорка Милева

0885714110

10-11.10.

Площад

с. Черноочене

Селищен празник

Общинска администрация Черноочене

НЧ ”Пробуда-1952” с.Черноочене

03691 6385

Хайрие Осман

0886501282

18-19.10.

с. Падина

община Ардино

Селищен празник

Кметство с. Падина

НЧ „М. Палаузов 1972”

Николай Чаушев

03658 / 21-24

м. октомври

ОДК Кърджали

ЕжегоденНационален конкурс   за детска рисунка и пленер по   фотография „Вълшебният   свят на Родопите”

Общинска администрация Кърджали

ОДК Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

Златка Пеньова

0361/6 23 24

м. октомври

Площад

гр. Джебел

Джебелски празници- концертна програма

Общинска администрация Джебел

НЧ „Хр.Смирненски1924”

Джебел

Василка Симидчиева

03632/2251

Мюмюн Кабул

0878878558

м. октомври

НЧ „Обединение 1913”

гр. Кърджали

Традиционен преглед на читалищни колективи   от община Кърджали

НЧ „Обединение 1913” Кърджали

Камелия Чолакова

0361/61179

м. октомври

НЧ „Обединение 1913”

гр. Кърджали

Заключителен етап от проявите, посветени на творчеството на детската писателка Петя Караколева и обявяване на носителя на Националната награда на нейно име

Общинска администрация Кърджали

НЧ „Обединение 1913”

Кърджали

Съюз на писателите - София

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

Камелия Чолакова

0361/61179

м. октомври

21 октомври -   Ден на Кърджали - месец на   културните и спортни прояви, посветени на   празника на града.

- Полагане на   венци и цветя пред   паметника   на ген. Делов  

- Тържествена сесия   на Общински съвет Кърджали  

- Тържествен ритуал пред паметника на Освободителите

- Концертна програма  

Културни и спортни прояви, посветени на 21 октомври - Ден на Кърджали

/по програма/

Общинска администрация Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

м. октомври

гр. Кърджали

Арпезос рок-фест

Общинска администрация Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

Месец ноември

 

                                                

   

01.11.

НЧ „Родопска искра”

гр. Ардино

Ден на народните будители

НЧ „Родопска искра” – Ардино

Леман Кочева

01.11.

Училища

община Кирково

Ден на народните будители

Общинска администрация Кирково

Валентина Димитрова

03679/8901, 2736, 8903

м.ноември

Спортна зала „Арпезос”

Кърджали

Четвърти фолклорен фестивал „Перпера” Кърджали

Тракийското дружество Кърджали и народно читалище „Тракия 2009”.

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

инж. Яни Янев

0361/ 6 23 50

Месец декември

       

01.12.

Училища

община Кирково

Световен ден за борба срещу ХИВ и СПИН

Общинска администрация Кирково

Валентина Димитрова

03679/2736, 8901

м. декември

/по програма/

На територията на област Кърджали

Коледни и новогодишни празници

Общински администрации

Общински администрации

\n ">neliivanova119@abv.bg

Месец февруари

 

 

 

 

14.02.

 

ОЦКМД

(Дом на културата)

гр. Кърджали

Общоградски празник - Ден на винаря  „Трифон Зарезан”

Общинска администрация Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

 

14.02.

 

 

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

община Черноочене

Трифон Зарезан

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

Недялка Иванова

0877 525 621

neliivanova119@abv.bg

Месец март

 

 

 

 

01.03.

(по програма)

 

ОДК Ардино

 

Първомартенски детски празник      

 

ОДК Ардино,

 

Семиха Гюлестанова

03651/4082

 

25.02-07.03

ОДК  гр. Ардино

СОУ„В.Левски”

гр. Ардино

СОУ ”Хр. Смирненски”

гр. Ардино

Изложба на ръчно изработени мартенички

ОДК  Ардино

СОУ „В. Левски” Ардино

СОУ”Хр.Смирненски” Ардино

03651/40-82

03651/40-51

03651/23-86

01.03.

 

Народни читалища  oбщина Кирково

Ден на самодееца

Народни читалища

 

Общинска администрация

Кирково

 

 

Валентина Димитрова

03679/2736

obrazovanie_kirkovo@mail.bg

01.03

Учебно-възпитателни заведения,

народни читалища

oбщина Кирково

Конкурс за най-красива мартеница

Общинска администрация

Кирково

 

Валентина Димитрова

 03679/8901, 2736, 8903

01.03.

ОДК

гр. Кърджали

Общоградски детски празник „Баба Марта”

Общинска администрация Кърджали

 

 

ОДК Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Златка Пеньова

0361/ 62324

21.03.

Училища

община Кърджали

”Празник  на   слънчевия  часовник” по  случай  пролетното  равноденствие

 

Общинска администрация Кърджали

 

 

НАО ”Славей Златев” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Агоп Узунбохосян

0361/ 61556

22.03.

 

ОДК

гр. Кърджали

„Първа пролет” - пролетен бал с маски

ОДК Кърджали

 

 Златка Пеньова

0361/ 62324

26.03.

Площад с. Кирково

 

103  години от създаването на община Кирково

ОбА – Кирково,

отдел „ОКЗСДСТ

Валентина Димитрова

03679/2736

obrazovanie_kirkovo@mail.bg

27.03.

гр. Кърджали

Честване на 27 март – Международния ден на театъра

Общинска администрация Кърджали

 

 

ТМЦ ”Д. Димов със сцена Кадрие Лятифова” Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Гълъб Бочуков

0885 246 307

м. март

гр. София

Участие в XІV Национален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство „Орфеева дарба” - гр. София

Столична община, Национална музикална академия „Панчо Владигеров”

Общинска администрация Кирково

Валентина Димитрова

03679/2736

Месец април

 

 

 

 

01.04.

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”

гр. Кърджали

Вечер, посветена на Деня на хумора и шегата

Общинска администрация Кърджали

 

 

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” Кърджали

 

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Уляна Ганева

0361/62577

 

07.04.

 

„МБАЛ” ЕООД  

гр. Ардино

Ден на здравните работници

„МБАЛ” ЕООД гр. Ардино

 

Управител

тел. 03651/4204

07.04

Народни читалища община Ардино

Отбелязване на Деня на здравните работници  /По програма/

Народни читалища

07.04.

 

 

 

Община Кърджали

Честване на Международния ден на здравния работник

Общинска администрация Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

12.04.

Община Кърджали

Открита младежка сцена

Общинска администрация Кърджали

 

 

ОДК Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Златка Пеньова

0361/62324

17-24.04.

 

Община Нилюфер,

Р Турция

Ден на детето в

Р Турция

Община Нилюфер

Община Нилюфер

22.04.

 

ОДК Ардино

Ден на Земята „Природата и ние”

ОДК Ардино

 

Семиха Гюлестанова

тел. 03651/2082

22.04

Община Кирково

Международен ден на Земята –организиране на екоден на територията на общината

Общинска администрация Кирково

Училища

Валентина Димитрова

03679/27 36

oba_kirkovo@kv.link.bg

м. април

Община Кърджали

Ежегодно честване на Международния ден на Земята

Общинска администрация Кърджали

 

 

ОДК Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Златка Пеньова

0361/62324

Месец май

 

 

 

 

18.05.

Регионален исторически музей (РИМ)

Община Кърджали

Честване на Международния ден на музеите

РИМ

 

 

Общинска администрация Кърджали

 

Даниела Коджаманова

0361/  63580

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

 

19.05.

Площад

гр. Джебел, община Джебел

Празник на гр. Джебел

Общинска администрация Джебел

 

 

Василка Симидчиева

03632/2251

 

27.05.

 

Площад

гр. Крумовград

 

Събор на народното творчество

Общинска администрация Крумовград и НЧ

 

Тодорка Милева

0885714110

dp.mileva@abv.bg  

 

31.05.

ОДК Кърджали

Открита младежка сцена, Ден на фотографията и  на приказката

ОДК Кърджали

 

Златка Пеньова

0361/62324

м. май

 

 

гр. Ардино и населените места

Майски културни празници

/По програма/

Общинските училища, детски градини и читалища

град Ардино и населените места

03651/4526

 

м. май

 

гр. Ардино

Международен литературен форум „Братство

Община Ардино съвместно със СБП

Неджми Мюмюнходжов

03651/ 4526

м. май

 

гр. Велико Търново

Участие в XX Старопланински събор „Балкан фолк – 2017 г.”

Гр. Велико Търново

Общинска администрация Кирково 

 

Общинска администрация Кирково

03679/8901, 2736, 8903, 2163

 

м. май

 

 

 

 

ОЦКМД /Дом на културата/

гр. Кърджали

Ежегоден Национален Етнофестивал „Кърджали – столица на толерантността”

Общинска администрация Кърджали

 

 

НЧ „Ю. Лютфи” гр. Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Мюзеки Ахмед

 0361/62151

 

м. май

 

 

Община Кърджали

„Мултикултурният град”

Младежки център ”Кръг”

 

 

Общинска администрация Кърджали

Галя Димова

 0889494336 

    

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

м. май

 

 

 

НЧ ”Обединение 1913” гр. Кърджали

Ежегоден Фестивал на детското творчество „Петя Караколева”

НЧ ”Обединение 1913”

гр. Кърджали

Камелия Чолакова

0361/ 6 11 79

м. май

 

Площад

с. Припек, общ. Джебел

Традиционен събор

Кметство Припек

НЧ ”Д. Благоев 1963”

 03634/234 

0888396892

Месец юни

 

 

 

 

01.06.

 

 

ОДК Ардино

Празнична литературно-музикална програма по случай 1-ви юни - Ден на детето

ОДК-Ардино

 

Семиха Гюлестанова

тел. 03651/4082

01.06.

 

Училища и читалища  община Черноочене

Ден на детето

Общинска администрация

с. Черноочене

Детски градини и учебни заведения в общината

Общинска администрация

с. Черноочене

Детски градини и учебни заведения в общината

01.06.

Училища и народни читалища община Кирково

Седмица на детското творчество

Международен ден на детето

Общинска администрация Кирково

Народни читалища и училища

Валентина Димитрова

тел. 03679/8901, 2736, 8903

oba_kirkovo@kv.link.bg,

01.06.

Градската градина

гр. Кърджали

Ден на детето – концерти, изложби с участието на учебните заведения и детските градини

Общинска администрация Кърджали

Училища и детски градини

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

Ани Антонова, Венета Бошняшка

0361/ 67388

municipalitykj@mail.bg

01-10.06.

Р Турция, гр. Истанбул

Участие в Международна асамблея ”Детска радост”

Община Истанбул

Общинска администрация Кирково

 

 

Община Истанбул

 

Валентина Димитрова

тел. 03679/2736

oba_kirkovo@kv.link.bg

 

18.06.

Култов център „Татул”

с. Татул

община Момчилград

Традиционен музикален фестивал Нощта на Орфей

Общинска администрация Момчилград

 

Мехмед Мехмед

0887 783 363

 

м. юни

 

Парк „Простор”

гр. Кърджали

Традиционен Национален Тракийски събор „Кърджали 2017

Община Кърджали,

 

 

 

Тракийско дружество

 „Д. Маджаров” - Кърджали

и читалища

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

инж. Яни Янев

0361/ 6 23 50

 

 

 

 

 

м. юни

 

Археологически комплекс „Перперикон”, ТМЦ”Д. Димов”, спортна площадка „Арена Спартак”

община Кърджали

Ежегоден Международен фестивал на изкуствата „Перперикон 2017

Общинска администрация Кърджали

 

 

Сдружение „Перперикон - Мелпомена” Кърджали, ул. „Републиканска” № 40

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Петър Савчов

359 889737886

м.юни

 

с. Дъждовница

община Кърджали

 

Културни  политики и  селско  развитие” -  европейски  уъркшоп

Младежки  център  „Кръг”  

 

Общинска администрация Кърджали 

 

Галя Димова

0889494336

  

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

м.юни

 

Община Кърджали

Рок концерт, посветен  на   Световния  ден  за борба с  наркотиците и наркотрафика

Общинска администрация Кърджали 

 

 

Общински  съвет  по  наркотични  вещества  Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

 

м.юни

 

 

 

 

 

ОЦКМД /Дом на културата/

гр. Кърджали

Ежегоден Национален Етнофестивал „Кърджали - столица на толерантността”

Общинска администрация Кърджали

 

 

НЧ „Ю. Лютфи” гр. Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Мюзеки Ахмед

 0361/62151

 

м.юни

гр. Измир

Участие в ежегоден Международен музикален танцов фестивал – в гр. Измир

Община Измир

Общинска администрация  Кирково

 

Валентина Димитрова

03679/2736

oba_kirkovo@kv.link.bg

obrazovanie_kirkovo@mail.bg

 

 

Месец юли

 

 

 

 

29.07.

 

с. Дъждовница

община Кърджали

Европейско  училище  по  етно-дизайн

 

 

 

 

 

 

 

 

Младежки  център  „Кръг”  

 

Общинска администрация Кърджали 

 

Галя Димова

0889494336

 

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

 

м.юли

 

ОЦКМД (Дом на културата)

гр. Кърджали

Десети  Балкански фестивал  на  турския   фолклор „Кърджали 2017”

Община Кърджали

 

 

НЧ “Ю. Лютфи” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

 

 Мюзеки Ахмед

 0361/62151

 

25-30.07.

 

община Ардино

Традиционна международна среща „Момчилград винаги в сърцето ми” 

Общинска администрация Ардино

 

Мехмед Мехмед

03631/6051

Месец август

 

 

 

 

15.08.

 

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

община Черноочене

Голяма Богородица

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

03651/ 6226

м. август

с. Дъждовница

община Кърджали

 Международен  пленер  „Артхоризонти”

Общинска администрация Кърджали

 

 

Младежки  център  „Кръг”  

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Галя Димова

0889494336

 

Месец септември

 

 

 

 

15-18.09.

 

гр. Ардино

Есенни културни празници на гр. Ардино

Общинска администрация Ардино

НЧ „Родопска искра” – Ардино

 

Ресми Мурад - кмет

 03651/4238

Юксел Исмаил

03651/4895

 

м. септември

 

Европейската културна младежка къща

с. Дъждовница, община Кърджали

12 издание на Ежегоден фестивал „Терлика

Общинска администрация Кърджали

 

 

Младежки  център „Кръг”  

 

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Галя Димова

 0889494336 

 

м. септември

 

гр. Кърджали

ЕжегоднаБалканска  писателска  среща

 

Общинска администрация Кърджали

 

НЧ “Ю.Лютфи” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Мюзеки Ахмед

0361/62151

 

м. септември

 

НЧ ”Обединение1913” Кърджали

Национален фестивал „Коко рок фест”

НЧ ”Обединение 1913”

 

Камелия Чолакова

0361/ 6 11 79

м. септември

 

Община Кърджали

 

Европейски  екологичен  фестивал „Зелена вълна 21 век”

Общинска администрация Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

м. септември

Площад

с. Кирково

Традиционен есенен празник „Кирково-2017”

Общинска администрация Кирково

 

 03679/8901, 2736, 8903

 

 

 

Месец октомври

 

 

 

 

06.10.

 

Община Крумовград

 

 

Ден на Община Крумовград

 

Общинска  администрация 

Крумовград 

 

 

Тодорка Милева

0885714110

dp.mileva@abv.bg  

 

07-09.10.

 

Площад

гр. Крумовград

 

Панаир “Сеид баба”

 

Общинска  администрация 

Крумовград 

 

Тодорка Милева

0885714110

dp.mileva@abv.bg  

 

10-11.10.

Площад

с. Черноочене

Селищен празник

Общинска администрация Черноочене

НЧ ”Пробуда-1952” с.Черноочене

 

 

03691 6385

 

Хайрие Осман

0886501282

hayrie_osman@hotmail.com

18-19.10.

 

с. Падина

община Ардино

Селищен празник

Кметство с. Падина

 

НЧ „М. Палаузов 1972”

 

Николай Чаушев

03658 / 21-24

м. октомври

 

ОДК Кърджали

ЕжегоденНационален  конкурс  за детска  рисунка и  пленер по  фотография „Вълшебният  свят  на Родопите”

Общинска администрация Кърджали

 

 

ОДК Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Златка Пеньова

0361/6 23 24

м. октомври

 

Площад

гр. Джебел

Джебелски празници - концертна програма

Общинска администрация Джебел

 

НЧ „Хр.Смирненски1924”

Джебел

 

Василка Симидчиева

03632/2251

Мюмюн Кабул

0878878558

м. октомври

НЧ „Обединение 1913”

гр. Кърджали

Традиционен преглед на  читалищни  колективи  от  община  Кърджали

НЧ „Обединение 1913” Кърджали

Камелия Чолакова

 0361/61179

м. октомври

 

НЧ „Обединение 1913”

гр. Кърджали

 

 

Заключителен етап от проявите, посветени на творчеството на детската писателка Петя Караколева и обявяване на носителя на Националната награда на нейно име

Общинска администрация Кърджали

 

 

 

НЧ „Обединение 1913”

Кърджали

 

Съюз на писателите - София

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

 

Камелия Чолакова

 0361/61179

м. октомври

21 октомври  -  Ден на  Кърджали  - месец на  културните и  спортни  прояви, посветени  на  празника  на  града.

- Полагане  на  венци и  цветя  пред  паметника   на ген. Делов   

- Тържествена  сесия  на  Общински съвет  Кърджали 

- Тържествен  ритуал пред паметника на Освободителите

- Концертна  програма 

Културни и спортни прояви, посветени на 21 октомври - Ден на Кърджали

/по програма/

Общинска администрация Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

 

 

м. октомври

 

гр.  Кърджали

Арпезос рок-фест

Общинска администрация Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

 

Месец ноември

 

 

                                                

 

 

01.11.

 

НЧ „Родопска искра”

гр. Ардино

 

Ден на народните будители

НЧ „Родопска искра” – Ардино

 

Леман Кочева

Lemankocheva@hotmail.com

 

01.11.

 

 

Училища

община Кирково

Ден на народните будители

Общинска администрация Кирково

Валентина Димитрова

03679/8901, 2736, 8903

м.ноември

Спортна зала „Арпезос”

Кърджали

Четвърти фолклорен фестивал „Перпера” Кърджали

Тракийското дружество Кърджали и народно читалище „Тракия 2009”.

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

инж. Яни Янев

0361/ 6 23 50

Месец декември

 

 

 

 

01.12.

Училища

община Кирково

Световен ден за борба срещу ХИВ и СПИН

Общинска администрация Кирково

 

Валентина Димитрова

03679/2736, 8901

obrazovanie_kirkovo@mail.bg

м. декември

/по програма/

На територията на област Кърджали

 

Коледни и новогодишни празници

Общински администрации

Общински администрации

\n ">neliivanova119@abv.bg

Месец февруари

 

 

 

 

14.02.

 

ОЦКМД

(Дом на културата)

гр. Кърджали

Общоградски празник - Ден на винаря  „Трифон Зарезан”

Общинска администрация Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

 

14.02.

 

 

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

община Черноочене

Трифон Зарезан

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

Недялка Иванова

0877 525 621

neliivanova119@abv.bg

Месец март

 

 

 

 

01.03.

(по програма)

 

ОДК Ардино

 

Първомартенски детски празник      

 

ОДК Ардино,

 

Семиха Гюлестанова

03651/4082

 

25.02-07.03

ОДК  гр. Ардино

СОУ„В.Левски”

гр. Ардино

СОУ ”Хр. Смирненски”

гр. Ардино

Изложба на ръчно изработени мартенички

ОДК  Ардино

СОУ „В. Левски” Ардино

СОУ”Хр.Смирненски” Ардино

03651/40-82

03651/40-51

03651/23-86

01.03.

 

Народни читалища  oбщина Кирково

Ден на самодееца

Народни читалища

 

Общинска администрация

Кирково

 

 

Валентина Димитрова

03679/2736

obrazovanie_kirkovo@mail.bg

01.03

Учебно-възпитателни заведения,

народни читалища

oбщина Кирково

Конкурс за най-красива мартеница

Общинска администрация

Кирково

 

Валентина Димитрова

 03679/8901, 2736, 8903

01.03.

ОДК

гр. Кърджали

Общоградски детски празник „Баба Марта”

Общинска администрация Кърджали

 

 

ОДК Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Златка Пеньова

0361/ 62324

21.03.

Училища

община Кърджали

”Празник  на   слънчевия  часовник” по  случай  пролетното  равноденствие

 

Общинска администрация Кърджали

 

 

НАО ”Славей Златев” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Агоп Узунбохосян

0361/ 61556

22.03.

 

ОДК

гр. Кърджали

„Първа пролет” - пролетен бал с маски

ОДК Кърджали

 

 Златка Пеньова

0361/ 62324

26.03.

Площад с. Кирково

 

103  години от създаването на община Кирково

ОбА – Кирково,

отдел „ОКЗСДСТ

Валентина Димитрова

03679/2736

obrazovanie_kirkovo@mail.bg

27.03.

гр. Кърджали

Честване на 27 март – Международния ден на театъра

Общинска администрация Кърджали

 

 

ТМЦ ”Д. Димов със сцена Кадрие Лятифова” Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Гълъб Бочуков

0885 246 307

м. март

гр. София

Участие в XІV Национален детско-юношески конкурс за музикално и танцово изкуство „Орфеева дарба” - гр. София

Столична община, Национална музикална академия „Панчо Владигеров”

Общинска администрация Кирково

Валентина Димитрова

03679/2736

Месец април

 

 

 

 

01.04.

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров”

гр. Кърджали

Вечер, посветена на Деня на хумора и шегата

Общинска администрация Кърджали

 

 

Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров” Кърджали

 

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

Уляна Ганева

0361/62577

 

07.04.

 

„МБАЛ” ЕООД  

гр. Ардино

Ден на здравните работници

„МБАЛ” ЕООД гр. Ардино

 

Управител

тел. 03651/4204

07.04

Народни читалища община Ардино

Отбелязване на Деня на здравните работници  /По програма/

Народни читалища

07.04.

 

 

 

Община Кърджали

Честване на Международния ден на здравния работник

Общинска администрация Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

12.04.

Община Кърджали

Открита младежка сцена

Общинска администрация Кърджали

 

 

ОДК Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Златка Пеньова

0361/62324

17-24.04.

 

Община Нилюфер,

Р Турция

Ден на детето в

Р Турция

Община Нилюфер

Община Нилюфер

22.04.

 

ОДК Ардино

Ден на Земята „Природата и ние”

ОДК Ардино

 

Семиха Гюлестанова

тел. 03651/2082

22.04

Община Кирково

Международен ден на Земята –организиране на екоден на територията на общината

Общинска администрация Кирково

Училища

Валентина Димитрова

03679/27 36

oba_kirkovo@kv.link.bg

м. април

Община Кърджали

Ежегодно честване на Международния ден на Земята

Общинска администрация Кърджали

 

 

ОДК Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Златка Пеньова

0361/62324

Месец май

 

 

 

 

18.05.

Регионален исторически музей (РИМ)

Община Кърджали

Честване на Международния ден на музеите

РИМ

 

 

Общинска администрация Кърджали

 

Даниела Коджаманова

0361/  63580

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

 

19.05.

Площад

гр. Джебел, община Джебел

Празник на гр. Джебел

Общинска администрация Джебел

 

 

Василка Симидчиева

03632/2251

 

27.05.

 

Площад

гр. Крумовград

 

Събор на народното творчество

Общинска администрация Крумовград и НЧ

 

Тодорка Милева

0885714110

dp.mileva@abv.bg  

 

31.05.

ОДК Кърджали

Открита младежка сцена, Ден на фотографията и  на приказката

ОДК Кърджали

 

Златка Пеньова

0361/62324

м. май

 

 

гр. Ардино и населените места

Майски културни празници

/По програма/

Общинските училища, детски градини и читалища

град Ардино и населените места

03651/4526

 

м. май

 

гр. Ардино

Международен литературен форум „Братство

Община Ардино съвместно със СБП

Неджми Мюмюнходжов

03651/ 4526

м. май

 

гр. Велико Търново

Участие в XX Старопланински събор „Балкан фолк – 2017 г.”

Гр. Велико Търново

Общинска администрация Кирково 

 

Общинска администрация Кирково

03679/8901, 2736, 8903, 2163

 

м. май

 

 

 

 

ОЦКМД /Дом на културата/

гр. Кърджали

Ежегоден Национален Етнофестивал „Кърджали – столица на толерантността”

Общинска администрация Кърджали

 

 

НЧ „Ю. Лютфи” гр. Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Мюзеки Ахмед

 0361/62151

 

м. май

 

 

Община Кърджали

„Мултикултурният град”

Младежки център ”Кръг”

 

 

Общинска администрация Кърджали

Галя Димова

 0889494336 

    

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

м. май

 

 

 

НЧ ”Обединение 1913” гр. Кърджали

Ежегоден Фестивал на детското творчество „Петя Караколева”

НЧ ”Обединение 1913”

гр. Кърджали

Камелия Чолакова

0361/ 6 11 79

м. май

 

Площад

с. Припек, общ. Джебел

Традиционен събор

Кметство Припек

НЧ ”Д. Благоев 1963”

 03634/234 

0888396892

Месец юни

 

 

 

 

01.06.

 

 

ОДК Ардино

Празнична литературно-музикална програма по случай 1-ви юни - Ден на детето

ОДК-Ардино

 

Семиха Гюлестанова

тел. 03651/4082

01.06.

 

Училища и читалища  община Черноочене

Ден на детето

Общинска администрация

с. Черноочене

Детски градини и учебни заведения в общината

Общинска администрация

с. Черноочене

Детски градини и учебни заведения в общината

01.06.

Училища и народни читалища община Кирково

Седмица на детското творчество

Международен ден на детето

Общинска администрация Кирково

Народни читалища и училища

Валентина Димитрова

тел. 03679/8901, 2736, 8903

oba_kirkovo@kv.link.bg,

01.06.

Градската градина

гр. Кърджали

Ден на детето – концерти, изложби с участието на учебните заведения и детските градини

Общинска администрация Кърджали

Училища и детски градини

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

Ани Антонова, Венета Бошняшка

0361/ 67388

municipalitykj@mail.bg

01-10.06.

Р Турция, гр. Истанбул

Участие в Международна асамблея ”Детска радост”

Община Истанбул

Общинска администрация Кирково

 

 

Община Истанбул

 

Валентина Димитрова

тел. 03679/2736

oba_kirkovo@kv.link.bg

 

18.06.

Култов център „Татул”

с. Татул

община Момчилград

Традиционен музикален фестивал Нощта на Орфей

Общинска администрация Момчилград

 

Мехмед Мехмед

0887 783 363

 

м. юни

 

Парк „Простор”

гр. Кърджали

Традиционен Национален Тракийски събор „Кърджали 2017

Община Кърджали,

 

 

 

Тракийско дружество

 „Д. Маджаров” - Кърджали

и читалища

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

инж. Яни Янев

0361/ 6 23 50

 

 

 

 

 

м. юни

 

Археологически комплекс „Перперикон”, ТМЦ”Д. Димов”, спортна площадка „Арена Спартак”

община Кърджали

Ежегоден Международен фестивал на изкуствата „Перперикон 2017

Общинска администрация Кърджали

 

 

Сдружение „Перперикон - Мелпомена” Кърджали, ул. „Републиканска” № 40

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Петър Савчов

359 889737886

м.юни

 

с. Дъждовница

община Кърджали

 

Културни  политики и  селско  развитие” -  европейски  уъркшоп

Младежки  център  „Кръг”  

 

Общинска администрация Кърджали 

 

Галя Димова

0889494336

  

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

м.юни

 

Община Кърджали

Рок концерт, посветен  на   Световния  ден  за борба с  наркотиците и наркотрафика

Общинска администрация Кърджали 

 

 

Общински  съвет  по  наркотични  вещества  Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

 

м.юни

 

 

 

 

 

ОЦКМД /Дом на културата/

гр. Кърджали

Ежегоден Национален Етнофестивал „Кърджали - столица на толерантността”

Общинска администрация Кърджали

 

 

НЧ „Ю. Лютфи” гр. Кърджали

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Мюзеки Ахмед

 0361/62151

 

м.юни

гр. Измир

Участие в ежегоден Международен музикален танцов фестивал – в гр. Измир

Община Измир

Общинска администрация  Кирково

 

Валентина Димитрова

03679/2736

oba_kirkovo@kv.link.bg

obrazovanie_kirkovo@mail.bg

 

 

Месец юли

 

 

 

 

29.07.

 

с. Дъждовница

община Кърджали

Европейско  училище  по  етно-дизайн

 

 

 

 

 

 

 

 

Младежки  център  „Кръг”  

 

Общинска администрация Кърджали 

 

Галя Димова

0889494336

 

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

 

м.юли

 

ОЦКМД (Дом на културата)

гр. Кърджали

Десети  Балкански фестивал  на  турския   фолклор „Кърджали 2017”

Община Кърджали

 

 

НЧ “Ю. Лютфи” Кърджали

Димитър Ганев, Елмаз Касим

0361/ 67389

municipalitykj@mail.bg

ganevdimitar@abv.bg

 

 Мюзеки Ахмед

 0361/62151

 

25-30.07.

 

община Ардино

Традиционна международна среща „Момчилград винаги в сърцето ми” 

Общинска администрация Ардино

 

Мехмед Мехмед

03631/6051

Месец август

 

 

 

 

15.08.

 

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

община Черноочене

Голяма Богородица

НЧ ”Иван Буюклиев”

с. Пчеларово

03651/ 6226

м. август

с. Дъждовница

община Кърджали

 Международен  пленер  „Артхоризонти”

Общинска администрация Кърджали

 

 

Младежки  център  „Кръг”  

 

Димитър Ганев, Елмаз Касим

тел. 0361/ 67389

ganevdimitar@abv.bg

Галя Димова

0889494336

 

Месец септември

 

 

 

 

15-18.09.

 

гр. Ардино

Есенни културни празници на гр. Ардино

Общинска администрация Ардино

НЧ „Родопска искра” – Ардино

 

Ресми Мурад - кмет

 03651/4238

Юксел Исмаил

03651/4895

 

м. септември

 

Европейската културна младежка къща

с. Дъждовница, община Кърджали

12 издание на Ежегоден фестивал „Терлика

<