Областна администрация-Кърджали

Гр. Кърджали 6600
Бул. "България" №41
ЕИК № BG 108070973
Работно време на администрацията: 09.00-17.30 часа
Работно време на звеното за административно обслужване: 09.00-17.30 часа
Тел: 0361/60150
Факс: 0361/60151

e-mail:

Контакти на служителите на Областна администрация - Кърджали

 

Приемни дни на областния управител: Всеки трети четвъртък от месеца от 14.00 до 16.00 часа.
Записване: Чрез попълнен "Информационен лист", който се подава в стая №101 или може да се изтегли от тук, да се попълни и изпрати по електронна поща на следните два адреса:

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай