Решения на Общински съвет:

- Ардино

- Джебел

- Кирково

- Крумовград

- Кърджали

- Момчилград

- Черноочене

 

Регистър на върнати за ново обсъждане или оспрени решения на ОбС

Решение на ОбС Заповед на областния управител за връщане за ново обсъждане Заповед на областния управител за оспорване пред съда Съдебно решение Резултат
Решения № 176, № 177, № 178 и № 179 от 13.06.2016 год. на Общински съвет – Крумовград Заповед №РД-09-125/ 22.06.2016 г.      
Решение № 109 от 27.05.2016 год. на Общински съвет – Ардино Заповед №РД-09-110/ 13.06.2016 г.     Решение №130 от 28.06.2016 г. на ОбС - Ардино
Решение № 78 от 21.04.2016 год. на Общински съвет – Момчилград   Заповед №РД-09-94/ 12.05.2016 г. Решение №81/06.07.2016 г. по адм. дело №77/2016 г.  
Решения № 132 и № 133 от 06.04.2016 год. на Общински съвет – Крумовград Заповед №РД-09-75/  21.04.2016 г.     Реш.№ 154 от 09.05.2016 г., с което се отменят Реш. № 132 и №133 от 21.04.2016 г. и се приемат изменения в Правилника за организацията на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с  общинската администрация.
Решение № 9 от 28.12.2015 год. на Общински съвет – Кърджали Заповед  №РД-09-03/ 11.01.2016 г. Заповед №РД-09-32/ 05.02.2016 г. Решение №51/22.04.2016 г. по адм. Дело № 23/2016 г. на КАС Касационна жалба до ВАС от Областния управител на област Кърджали срещу Реш. №51/ 22.04.2016 г. по адм. Дело № 23/2016 г. на КАС
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай