Управление и разпореждане с имоти - държавна собственост

Публикувана на 20 Юли 2014

STS: 0x00000012
senter_done: FALSE
sexit_done: TRUE
mem_config_lock: FALSE
private_open: FALSE
locality_1_open: FALSE
locality_2_open: FALSE
ESTS: 0x00
txt_reset: FALSE
E2STS: 0x0000000000000008
secrets: FALSE
ERRORCODE: 0xc0001041
DIDVID: 0x00000001b0028086
vendor_id: 0x8086
device_id: 0xb002
revision_id: 0x1
FSBIF: 0xffffffffffffffff
QPIIF: 0x000000009d003000
SINIT.BASE: 0xdaf00000
SINIT.SIZE: 131072B (0x20000)
HEAP.BASE: 0xdaf20000
HEAP.SIZE: 917504B (0xe0000)
DPR: 0x00000000db000041
lock: TRUE
top: 0xdb000000

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай