Областните администрации ще оптимизират услугите, предоставяни на граждани и фирми

Публикувана на 28 Юли 2017

Заместник областният управител Севда Камбурова участва в работна среща в Министерски съвет, инициирана от вицепремиера Томислав Дончев, във връзка с приоритетната за правителството тема – намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Целта на реформата е стандартизиране и унифициране на услугите, предоставяни от администрациите,  обясни Дончев. По думите му, потребителите трябва да бъдат освободени от задължението да вадят всевъзможни документи при всяка промяна на обстоятелства, при положение, че информацията може да се получи по служебен път, както и да се прекрати порочната практика да се събират такси без основание, като например такса за проверка на сигнал от граждани, каквито случаи има на някои места в страната. На срещата бе представен опитът на Върховната административна прокуратура по отношение контрола върху законосъобразността на актовете на Общинските съвети. Заместник главният прокурор Ася Петрова даде фрапиращи примери за дискриминационни или противоречащи на закона текстове в общински наредби, които са протестирани от прокуратурата. Над 1500 са депозираните възражения от 2016 г насам. Всички незаконосъобразни административни практики трябва да бъдат преустановени, заяви тя. Присъстващите разгледаха  предложения за  оптимизация на услугите и стандартизиране на режимите чрез уеднаквяване на образци и процедури, отпадане на документи, съкращаване на срокове и намаляване на такси.  През септември ще бъде сформирана работна група, която ще анализира всички предложения и ще подготви прилагането им. „Административната реформа е комплексно усилие, което изисква комплексен подход. Тя не може да бъде изпълнена със сепаративни действия в отделните администрации, нужни са обединени усилия“, обобщи Дончев. Заедно с областните управители, на срещата присъстваха още представители на Националното сдружение на общините в България и Държавната агенция за електронно управление.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай