Стартира ремонт на пътя Момчилград-Крумовград-Ивайловград на стойност над 20 млн лева

Публикувана на 01 Август 2017

Стартират строително-монтажни работи на 32 километра от пътя Момчилград-Крумовград-Ивайловград на обща стойност над 20 млн лева, информира областният управител Никола Чанев. Парите са осигурени от програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България.

До 21 август ще се приемат оферти за избор на изпълнител.Ремонтът ще обхване участък от км 24+548  до км 56 + 861 от пътя и ще се реализира на два етапа. Първият включва рехабилитация на асфалтовата настилка и изграждане на две бетонови подпорни стени с дължина 25 метра в района на село Карамфил. Индикативната му стойност е 2,8 млн лева без ДДС. Вторият участък е с дължина 26 км. Там се предвижда реконструкция и рехабилитация на пътя в чертите на Крумовград и село Полковник Желязово. Осигурените за него средства по програмата за трансгранично сътрудничество са 15,5 млн лева без ДДС. Срокът за изпълнение на първия участък е 8 месеца, а на втория – 14, обясни Чанев.  Това са наистина сериозни инвестиции в подобряване качеството на републиканската пътна мрежа в област Кърджали, изтъкна областният управител. Предстоят и ремонтни работи, възложени от  АПИ, на входа на Крумовград, където през пролетта бе извършено аварийно укрепване на пропаднал участък в коритото на р. Крумовица. Обектът е включен и в мащабен трансграничен проект за превенция на наводненията, по който областна администрация Кърджали ще си партнира с други три области от българска страна и две от гръцка, припомни Никола Чанев.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай