Чанев подема инициативата „Инкубатор за идеи“ на младите хора

Публикувана на 07 Септември 2017

Инкубатор за идеи ще дава трибуна за изява на младите хора в Кърджали.

Инициативата е на областния управител Никола Чанев и бе огласена на проведения днес форум на Сдружение „Омега“, с който стартира проектът „Младежко презареждане“ по Програма „Еразъм +“. Целта е да бъде чут гласът на младите хора при формиране на политики, които касаят тяхното образование, заетост и участие в обществения живот.

Младите хора в малките населени места имат ограничен достъп до информация и поле за изява, а това намалява шансовете им за развитие. Изоставането стига до 3 години, сочи статистиката. Гимназисти от цялата област, директори на училища и образователни институции, педагози, психолози и представители на неправителствения сектор се включиха в работната среща. Областният управител Никола Чанев приветства организаторите, изтъквайки, че можем да задържим младите хора по родните си места, само ако им посочим алтернатива, насърчим активността им и подкрепим таланта им,  независимо от тяхното местоживеене. 

„Младежко презареждане“ ще се реализира в рамките на 3 месеца, а дейностите по него ще обхванат подрастващи от 9-ти до 12-ти клас от цялата област. Ще има обучения по предприемачество, доброволчество и  взаимодействие с публичните институции, организиране на събития и дискусии по Закона за младежта, образователни практики, работа в екип, платформи за споделяне на опит, младежко овластяване и др. Ключовата цел е активизиране на диалога между младите хора и институциите, отговорни за младежките политики и създаване на работещи механизми за сътрудничество между тях на областно и общинско ниво.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай