Чанев подема инициативата „Инкубатор за идеи“ на младите хора

Публикувана на 07 Септември 2017

Инкубатор за идеи ще дава трибуна за изява на младите хора в Кърджали.

Инициативата е на областния управител Никола Чанев и бе огласена на проведения днес форум на Сдружение „Омега“, с който стартира проектът „Младежко презареждане“ по Програма „Еразъм +“. Целта е да бъде чут гласът на младите хора при формиране на политики, които касаят тяхното образование, заетост и участие в обществения живот.

Младите хора в малките населени места имат ограничен достъп до информация и поле за изява, а това намалява шансовете им за развитие. Изоставането стига до 3 години, сочи статистиката. Гимназисти от цялата област, директори на училища и образователни институции, педагози, психолози и представители на неправителствения сектор се включиха в работната среща. Областният управител Никола Чанев приветства организаторите, изтъквайки, че можем да задържим младите хора по родните си места, само ако им посочим алтернатива, насърчим активността им и подкрепим таланта им,  независимо от тяхното местоживеене. 

„Младежко презареждане“ ще се реализира в рамките на 3 месеца, а дейностите по него ще обхванат подрастващи от 9-ти до 12-ти клас от цялата област. Ще има обучения по предприемачество, доброволчество и  взаимодействие с публичните институции, организиране на събития и дискусии по Закона за младежта, образователни практики, работа в екип, платформи за споделяне на опит, младежко овластяване и др. Ключовата цел е активизиране на диалога между младите хора и институциите, отговорни за младежките политики и създаване на работещи механизми за сътрудничество между тях на областно и общинско ниво.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Анкета за работодатели

ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай