Епизоотичната комисия обсъди мерки за контрол на животинските пазари

Публикувана на 11 Септември 2017

Областната епизоотична комисия заседава днес във връзка с промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, които касаят контрола върху пазарите за животни и хуманното отношение към тях. Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Леман Али. 

Участваха представители на БАБХ, РЗИ, ОД на МВР, ПБЗН, РДГ, Гранична полиция и Съюза на ловците и риболовците в България. Директорът на Агенцията по храните д-р Георги Грозев запозна присъстващите с новите изисквания към пазарите за животни, осъществяването на контрол и организирането на проверки по график, съвместно с общините и представителите на МВР в срок до 20 септември. В област Кърджали няма регламентирани пазари за животни, някогашното тържище в село Мост е закрито от ветеринарните власти, изтъкна Грозев. Членовете на Комисията излязоха с решение промените в Закона,  в частност мерките за превенция и контрол над безпризорно пашуващите домашни животни, да бъдат сведени до знанието на местните власти и да се съблюдава строго налагането на санкции на стопаните. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Анкета за работодатели

ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай