Епизоотичната комисия обсъди мерки за контрол на животинските пазари

Публикувана на 11 Септември 2017

Областната епизоотична комисия заседава днес във връзка с промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, които касаят контрола върху пазарите за животни и хуманното отношение към тях. Заседанието бе ръководено от заместник областния управител Леман Али. 

Участваха представители на БАБХ, РЗИ, ОД на МВР, ПБЗН, РДГ, Гранична полиция и Съюза на ловците и риболовците в България. Директорът на Агенцията по храните д-р Георги Грозев запозна присъстващите с новите изисквания към пазарите за животни, осъществяването на контрол и организирането на проверки по график, съвместно с общините и представителите на МВР в срок до 20 септември. В област Кърджали няма регламентирани пазари за животни, някогашното тържище в село Мост е закрито от ветеринарните власти, изтъкна Грозев. Членовете на Комисията излязоха с решение промените в Закона,  в частност мерките за превенция и контрол над безпризорно пашуващите домашни животни, да бъдат сведени до знанието на местните власти и да се съблюдава строго налагането на санкции на стопаните. 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай