Конкурси

 26.09.2017 г.

Конкурс за длъжност : 


- Старши счетоводител в дирекция "АПОФУС"

- Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи продължителността напрофесионалния опит или придобития ранг като държавен служител, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

 

06.10.2017г. 17:30ч

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

- Допуснати 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

 

 

Формуляр

Протокол

Протокол

 

 


 

 

 21.08.2017г.

Конкурс за длъжност : 
- Младши експерт в дирекция "АПОФУС"

- Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

31.08.2017г. 17:30ч

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати 
Недопуснати

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

 

Формуляр

Протокол

Протокол


 

 21.08.2017г.

Конкурс за длъжност : 
- Младши експерт в дирекция "АКРРДС"

- Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

31.08.2017г. 17:30ч

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати
Недопуснати

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

- Недопуснати

 

Формуляр

Протокол

Протокол


 

21.08.2017г.

Конкурс за длъжност : 
- Младши експерт в дирекция "АКРРДС"

- Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

31.08.2017г. 17:30ч

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати
Недопуснати

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

- Недопуснати

 

 

Формуляр

Протокол

Протокол

 


 

21.08.2017г.

Конкурс за длъжност : 
- Главен счетоводител в дирекция "АПОФУС"

- Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността напрофесионалния опит или придобития ранг като държавен служител, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

31.08.2017г. 17:30ч

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

- Допуснати 

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

 

Формуляр

Протокол

Протокол

 

 

 

Конкурси - архив

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай