Чанев дари надвзетия му данък МПС за лечението на Петя Костова

Публикувана на 02 Февруари 2018

Областният управител Никола Чанев се яви в отдел „Местни данъци“ на община Кърджали, за да му бъдат възстановени в брой надвнесените 96,65 лв данък МПС за 2017 г.

След като получи сумата, Чанев я дари за лечението на 30-годишната Петя Костова, която страда от лимфом на Ходжкин. Преди месец областният управител подаде искане по реда на чл. 129 от ДОПК да му бъдат върнати надвзетите пари, след като стана ясно, че увеличението на местните данъци за 2017 г е неправомерно, и призова гражданите да се възползват от законовата процедура, а местната власт да ги информира за правата им и да разработи механизъм за възстановяване на надвнесените налози. „Това не е рекламна кампания от моя страна, а задължение на община Кърджали към данъкоплатците, все още на сайта й няма публикувана информация какъв е редът за възстановяване или прихващане на надвзетите пари. Хората дори не бяха уведомени, че с решение на ВАС увеличените ставки за 2017-та са отменени, още повече, че промяната касае не само физическите лица, но и фирмите, както и държавните институции“, коментира Чанев. „Гражданите трябва за знаят, че надвнесените от тях данъци подлежат на възстановяване в брой или по банков път в 30-дневен срок, ведно с лихвата за забава. Спазването на закона не е прищявка на областния управител. И ако има създадено напрежение, то вината в никакъв случай не е на данъкоплатците, категоричен бе Чанев.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай