Регионалните организации на хората с увреждания искат запазване на социалните си права

Публикувана на 26 Март 2018

Представители на неправителствени организации на хората с увреждания в Кърджали връчиха на областния управител Никола Чанев протестна нота срещу предложени промени в законодателството, касаещи техните права и възможности за интеграция.

Вносителите смятат, че поправките в закона са дискриминиращи и възнамеряват да заявят това на национален протест в София на 11 април. По техните думи, в България масово се спекулира с броя на хората в неравностойно положение, които са малко повече от 500 000, а не над 1 млн, както се твърди. Според Шенай Бекир, председател на Съюза на инвалидите, в Европа тази група о т населението е около 15-18 процента, а у нас – 7-8 %. Хората с увреждания изразяват несъгласие с планираната реформа в сферата на медицинската експертиза и оценката на работоспособността, която щяла да ги лиши от права. Областният управител изслуша опасенията им и подчерта, че държавата е длъжник на хората с увреждания. Той изрази увереност, че законодателят ще намери разумно решение, което ще е от полза за хората в нужда и ще ограничи кръга на онези, които се възползват от системата и източват ресурси. Необходима е добре обмислена реформа на модела, която да подобри условията на живот и заетост и да позволи на хората в неравностойно положение да бъдат пълноценни членове на обществото, изтъкна Чанев. На срещата присъстваха представители на регионалните организации на инвалидите, на слепите, на глухите, на диабетиците и хората с интелектуални затруднения.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай