278 126 лева за област Кърджали по Регионалната програма за заетост за 2018 г

Публикувана на 28 Март 2018

Областната комисия по заетост се запозна с резултатите от пилотно анкетно проучване сред работодателите от региона за потребностите на трудовия пазар и очакванията на бизнеса. Информацията бе обобщена от работна група с участието на експерти от различни институции и бе огласена на днешното заседание на Комисията.

Изследването е проведено през месец февруари в електронен формат с помощта на типов формуляр. 214 работадатели от област Кърджали са попълнили анкетата. Резултатите показват, че при подбора на кадрите фирмите държат основно на мотивацията и отговорността към работата /96,3 % / и са готови да наемат хора без придобита професионална кварлификация и практически опит /51,9%/. Най-голям дял от анкетираните посочват като причина за наличието на незаети работни места липсата накомпетенции у кандидатите През следващите 6 месеца предприемачите ще имат нужда от специалисти с висше образование по икономика, администрация и управление, информатика и компютърни науки. Сред специалистите със средно образование най-търсени ще бъдат кадрите с профил стопанско управление и администрация, производство и преработка, архитектура и строителство. Сред неквалифицираните работници има необходимост от куриери, носачи, помощник-готвачи и

работници в преработващата промишленост. Като най-атрактивни се очертават професиите оперативен счетоводител, икономист и продавач-консултант, следвани от заварчик, електротехник и готвач. Анкетираните прогнозират потребност и от други професии като общ работник, резач на камък, работник на кариера, сервитьор, медицински лаборант, геодезист и др. В пилотното проучване са участвали главно фирми от сферата на търговията и индустрията със седалище в областния център. На заседанието бе гласувано създаването на Комисия, която да разработи Регионална програма за заетост за 2018 г. въз основа на оценка и подбор на проектните предложения на общините и областната администрация. Одобрена бе и съответната методика за оценка на предложенията. Програмата ще стартира на 1 юни и ще е с продължителност от 6 месеца. Броят на разкритите работни места ще бъде 72. Средствата, отпуснати за област Кърджали, са в размер на 278 126 лева (за сравнение през 2016 г. те са били в размер на 226 853 лева, а през 2017 г. - 157 019 лева).    

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай