Съдът отмени и увеличението на данък сгради и данък МПС

Публикувана на 20 Април 2018

След такса смет, и увеличението на данък сгради и данък МПС за кърджалийци бе отменено благодарение на областния управител Никола Чанев и неговия юридически екип.

С решение на Административния съд от днес са отхвърлени поправките в Наредбата за местните данъци от 14 декември 2017 г, с които немотивирано бе завишен размерът на налозите. Магистратите са категорични, че обжалваните от Чанев разпоредби противоречат на закона. Процедурата не е доведена докрай и проектът не е трябвало да се внася за обсъждане и приемане от ОбС. Оспорените текстове противоречат и на АПК, защото липсват фактически основания за увеличение на трите вида местни данъци – върху недвижимите имоти, превозните средства и туристическия данък. Единственото обяснение е нуждата от допълнителни постъпления в бюджета и изпълнението на мерките за финансово оздравяване. Няма данни за събираемостта, не става ясно как точно е определено с колко да се вдигнат данъците, нито как това ще се отрази на гражданите и на бизнеса.   

В предложението на кмета не е посочено защо ставката на данък сгради следва да се изравни за граждани и предприятия и да е в размер на 2 на хиляда, се казва в решението на съда. Магистратите намират за необосновано и становището, че по-високият размер на данъка ще разшири базата за сформиране на собствени приходи на общината, защото тя разполага и с други възможности за това, като например повишаване на събираемостта и ограничаване на разходите. Идентична е ситуацията с данък МПС и туристическия данък. „Отново защитихме интереса на гражданите и не позволихме да бъде злоупотребено с правата им на данъкоплатци“, коментира областният управител след поредното спечелено дело срещу община Кърджали.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай