Разкриват 75 работни места в областта по Регионалната програма за заетост

Публикувана на 25 Април 2018

Комисията по заетост, ръководена от заместник областният управител Леман Али, одобри 75 работни места за област Кърджали по регионалната програма за заетост за 2018 г.

Осем проектни предложения бяха подадени от общините и областната администрация. Всички те бяха допуснати за разглеждане по специално утвърдена методика, която отчита средното равнище на безработица и потребностите от работна сила по места. Програмата ще стартира на 1 юни и ще осигури субсидирана заетост в рамките на 6 месеца на трайно безработни лица, младежи до 29 г и безработни над 50 г, неквалифицирани, представители на неравностойни социални групи и др. Те ще бъдат наети в общините, Областно пътно управление и Държавните горски стопанства. Най-голям брой хора ще бъдат ангажирани в Кирково – 18, в Кърджали – 16, в Ардино – 13, в Крумовград – 10, в Джебел – 8, в Момчилград – 5 и в Черноочене – 5. Общият финансов ресурс по програмата е 278 126 лева. Целта е намаляване на безработицата, ограничаване броя на трайно незаетите, подобряване на жизнената среда и преодоляване на социалната изолация.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай