Областният разпореди: Незабавна сеч на пострадалите от корояда гори близо до населените места

Публикувана на 09 Май 2018

Областният управител Никола Чанев инициира работна среща с директорите на Горските стопанства в Кърджалийско, РДГ и РД „ПБЗН“ във връзка със защитата от пожари през пролетно-летния сезон.

В разговорите участва и заместник-директорът на ЮЦДП Смолян Ивайло Исаев. Чанев настоя да бъда локализирани участъците, засегнати от корояда в близост до населени места и да се пристъпи към незабавна сеч. Присъстващите докладваха за предприетите по места действия по усвояване на пострадалата дървесина и съществуващите проблеми с транспортирането й. Всички Горски стопанства са изготвили списъци на землищата с най-големи количества повредена дървесина, които са съгласувани с Районните противопожарни служби. Най-силно засегнатите терени са в Джебелско и Кърджалийско, справките. На територията на ДГС Крумовград и ДГС Кирково няма застрашени населени места в опасна близост до площи, засегнати от корояда. На срещата бяха набелязани проблеми, свързани със състоянието на пътищата, почистването на просеките, достъпа на техниката, стопанисването на общинските и частните гори. Следва да ограничим до минимум възможните рискове и да защитим горските територии и населените места от пожари, изтъкнаха областният управител Никола Чанев и директорът на Пожарната комисар Сергей Заимов. Чанев припомни, че Горските стопанства следва своевременно да планират и доставките на дърва за местното население пред следващия отоплителен сезон, за да няма причина за напрежение сред хората.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай