Заседава Областният съвет за намаляване на риска от бедствия

Публикувана на 29 Май 2018

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия, председателстван от областния управител Никола Чанев, заседава днес във връзка с мерките за безопасност и подготовката за действие на институциите през пожароопасния сезон.

Ръководителите на Регионалната дирекция по горите и ОД „Земеделие“ докладваха за предприетите действия по опазване на горските територии и селскостопанските площи. 188 669 хектара са горите в областта. 67 % от тях крият потенциална опасност от възникване на пожари през лятото. Част от иглолистните насаждения са с влошено състояние, заради екстремни природни фактори – суша, снеголом, корояд, изтъкна директорът на РДГ Юлиян Русев. До края на юни предстои да бъде извършена сеч в засегнатите от вредителя площи. На заседанието бе приет доклад до министъра на вътрешните работи Валентин Радев за приоритетните обекти и дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през 2019 г . Става дума за почистване на речни корита, корекция на реки, укрепване на брегове и мостове, възстановяване на пътища и подпорни стени и др.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай