Длъжност

Име,
 Фамилия

Стая

Пряк тел.


РЪКОВОДСТВО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1

 Главен секретар

 Събина Сюлюкчиева

206

6-01-59


ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС”

2

Директор Дирекция ”АПОФУС”

 

 

 

3

Главен счетоводител

Мария Козарева

309

6-01-70

4

Старши счетоводител

Радостина Камберова

308

 6-01-69

5

Служител по сигурността на информацията

инж. Веселин Костов

505

6-01-55
6-94-31

6

Младши експерт 

Айсун Ферад

305

6-01-66

7

Главен юрисконсулт

Елена Златанова

201

6-01-64

8

Старши експерт "Административно обслужване"

Мария Милчева 

102

6-01-52

9

Главен юрисконсулт

Николай Карагеоргиев

201

6- 01- 64


ДИРЕКЦИЯ „АКРРДС”

10

Директор дирекция “АКРРДС”

Дора Василева

404

6-01-57

11

Главен експерт

 

408

6-01-78

12

Главен експерт

инж. Катя Димова 

405 

6-01-75

13

Младши експерт

Сергей Хаджиев

 409

 6-01-79

14

Главен експерт

инж. Ангел Варелов

407

6-01-77

15

Старши експерт

Ива Узунова

410

6-01-80

16

Главен експерт

инж. Юксел Ибрям

406

6-01-76

17

Главен експерт

Таня Иванова

403

6-01-74

18

Младши експерт

 Жени Петрова

411

6-01-81

19

Младши експерт

 Росица Васева

403

6-01-74

20

Главен специалист

Николай Димов

307 

6-01-60 

21

Старши експерт

Вилдан Сефер

410

6-01-80

22

Младши експерт

Станка Стоева

401

6-01-71

23

Специалист

Михаела Иванова

 

 207

 6-01-50 факс 6-01-51

24

Старши специалист

 

304

6-01-67

25

Изпълнител  - шофьор

Лъчезар Господинов

507

 

 

26

Програма "Старт в кариерата"

 

 

 

27

Информация и охрана – портал

 

101

6-01-63

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

АНКЕТА ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай