Покажи брой 
Лични данни 127
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 6184
Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали 756
Мерки за пожаробезопасност през зимния сезон 988
Анкетно проучване 1394
Агенция за хората с увреждания 1232
Информация, предоставяна повече от три пъти 1399
Годишни отчети 1507
Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други 1356
Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. 1466
разяснение 2 1306
Информация за работодатели 1490
Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ 1676
Информация за собственици на земи 1712
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 2021
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 5570
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 1445
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 1860
Архив АВиК конкурси 1474
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 3428
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 2226
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 1752
Информационни срещи с представители на бизнеса 2180
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 1836
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 3165
Транспорт 3747
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 1867
Интегрирана информационна система на държавната администрация 4156
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 1742
Асоциация по ВиК - Кърджали 8290
Договаряне без обявление 2443
Парламентарни избори 2014 2043
Функции на главния секретар и дирекциите 2494
Карта на сайта 5659
Публичност на имуществото 4011
Антикорупцонни сигнали 4247
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 2015
Конкурси 17830
Информационни материали 7436
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 1010
помощ 5324
Задължителна правна информация 5848
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1789
Експертите съветват 5631
Цели на Областната администрация 6139
Отчети за дейността на Областната администрация 6166
Полезни адреси 6728
Контакти 17668
Информация за околната среда 6096
Нормативни документи 7788
Достъп до обществена информация 7656
Оперативни програми 4719
Фондове на ЕС 4553
За Европейски съюз 4307
България и ЕС 4607
Други 4733
Общински 4134
Областни 7459
Регионални 5236
Национални 4889
Планове и стратегии 5261
Спортен календар 2018 8890
Културен календар 2018 10883
Неправителственни организации 3049
Образование 5964
Депутати 4985
География 6221
Туризъм 6428
Икономика 8066
За областта 6603
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай