Покажи брой 
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 89
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 242
Архив АВиК конкурси 252
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 682
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 476
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 593
Информационни срещи с представители на бизнеса 562
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 572
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 1933
Транспорт 1321
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 660
Интегрирана информационна система на държавната администрация 1706
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 481
Асоциация по ВиК - Кърджали 4677
Договаряне без обявление 814
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 2662
Парламентарни избори 2014 1301
Функции на главния секретар и дирекциите 1090
Карта на сайта 2883
Публичност на имуществото 2147
Антикорупцонни сигнали 2315
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 822
Конкурси 8482
Информационни материали 3940
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 275
помощ 2584
Задължителна правна информация 2715
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 744
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 3042
Експертите съветват 2869
Цели на Областната администрация 3182
Отчети за дейността на Областната администрация 3329
Полезни адреси 3623
Контакти 9076
Информация за околната среда 3334
Нормативни документи 4238
Достъп до обществена информация 3943
Оперативни програми 2637
Фондове на ЕС 2657
За Европейски съюз 2345
България и ЕС 2609
Други 2608
Общински 2260
Областни 4031
Регионални 2984
Национални 2775
Планове и стратегии 3094
Спортен календар 2017 5600
Културен календар 2017 5817
Неправителственни организации 2324
Образование 3782
Депутати 2887
География 3507
Туризъм 3679
Икономика 4456
За областта 4128
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай