Покажи брой 
Информация, предоставяна повече от три пъти 88
Годишни отчети 84
Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други 88
Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. 102
разяснение 2 121
Информация за работодатели 426
Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ 406
Информация за собственици на земи 451
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 820
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 3840
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 540
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 866
Архив АВиК конкурси 839
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 2024
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 1157
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 1076
Информационни срещи с представители на бизнеса 1165
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 1055
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 2472
Транспорт 2407
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 1159
Интегрирана информационна система на държавната администрация 2663
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 887
Асоциация по ВиК - Кърджали 6782
Договаряне без обявление 1364
Парламентарни избори 2014 1565
Функции на главния секретар и дирекциите 1583
Карта на сайта 3915
Публичност на имуществото 2896
Антикорупцонни сигнали 3060
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1274
Конкурси 13480
Информационни материали 5426
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 505
помощ 3503
Задължителна правна информация 3898
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1136
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 4096
Експертите съветват 3873
Цели на Областната администрация 4276
Отчети за дейността на Областната администрация 4352
Полезни адреси 5030
Контакти 12783
Информация за околната среда 4639
Нормативни документи 6019
Достъп до обществена информация 5524
Оперативни програми 3536
Фондове на ЕС 3536
За Европейски съюз 3215
България и ЕС 3515
Други 3602
Общински 3177
Областни 5520
Регионални 4034
Национални 3744
Планове и стратегии 4058
Спортен календар 2018 6888
Културен календар 2018 8155
Неправителственни организации 2561
Образование 4774
Депутати 3887
География 4643
Туризъм 4916
Икономика 5917
За областта 5229
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай