Покажи брой 
Правила за поведение и действие при горски пожари 235
Мерки за пожаробезопасност през зимния сезон 237
Лични данни 534
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 6598
Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали 1212
Мерки за пожаробезопасност 1295
Анкетно проучване 1789
Агенция за хората с увреждания 1464
Информация, предоставяна повече от три пъти 1670
Годишни отчети 1779
Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други 1631
Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. 1760
разяснение 2 1575
Информация за работодатели 1694
Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ 1928
Информация за собственици на земи 1975
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 2226
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 5935
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 1684
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 2072
Архив АВиК конкурси 1587
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 3704
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 2440
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 1851
Информационни срещи с представители на бизнеса 2363
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 1949
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 3281
Транспорт 4109
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 1974
Интегрирана информационна система на държавната администрация 4430
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 1915
Асоциация по ВиК - Кърджали 8518
Договаряне без обявление 2628
Парламентарни избори 2014 2116
Функции на главния секретар и дирекциите 2651
Карта на сайта 6078
Публичност на имуществото 4224
Антикорупцонни сигнали 4490
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 2137
Конкурси 18733
Информационни материали 7805
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 1136
помощ 5690
Задължителна правна информация 6318
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1896
Експертите съветват 5980
Цели на Областната администрация 6519
Отчети за дейността на Областната администрация 6521
Полезни адреси 7059
Контакти 19128
Информация за околната среда 6369
Нормативни документи 8145
Достъп до обществена информация 7992
Оперативни програми 4954
Фондове на ЕС 4750
За Европейски съюз 4525
България и ЕС 4829
Други 4969
Общински 4311
Областни 8320
Регионални 6120
Национални 5127
Планове и стратегии 5498
Спортен календар 2018 9353
Културен календар 2018 11945
Неправителственни организации 3128
Образование 6201
Депутати 5180
География 6545
Туризъм 6821
Икономика 8555
За областта 6950
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай