Покажи брой 
Агенция за хората с увреждания 175
Информация, предоставяна повече от три пъти 202
Годишни отчети 219
Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други 195
Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. 225
разяснение 2 239
Информация за работодатели 524
Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ 530
Информация за собственици на земи 618
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 969
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 4017
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 622
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 955
Архив АВиК конкурси 899
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 2177
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 1259
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 1140
Информационни срещи с представители на бизнеса 1254
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 1136
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 2550
Транспорт 2543
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 1237
Интегрирана информационна система на държавната администрация 2832
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 965
Асоциация по ВиК - Кърджали 7011
Договаряне без обявление 1466
Парламентарни избори 2014 1616
Функции на главния секретар и дирекциите 1663
Карта на сайта 4104
Публичност на имуществото 3035
Антикорупцонни сигнали 3167
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1352
Конкурси 13908
Информационни материали 5648
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 559
помощ 3647
Задължителна правна информация 4065
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1202
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 4264
Експертите съветват 4043
Цели на Областната администрация 4451
Отчети за дейността на Областната администрация 4551
Полезни адреси 5227
Контакти 13526
Информация за околната среда 4831
Нормативни документи 6255
Достъп до обществена информация 5791
Оперативни програми 3679
Фондове на ЕС 3662
За Европейски съюз 3339
България и ЕС 3636
Други 3748
Общински 3306
Областни 5743
Регионални 4203
Национални 3878
Планове и стратегии 4201
Спортен календар 2018 7115
Културен календар 2018 8503
Неправителственни организации 2613
Образование 4927
Депутати 4033
География 4799
Туризъм 5067
Икономика 6145
За областта 5385
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ ОБЯВА

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай