Покажи брой 
Мерки за пожаробезопасност през зимния сезон 215
Анкетно проучване 449
Агенция за хората с увреждания 674
Информация, предоставяна повече от три пъти 707
Годишни отчети 769
Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други 705
Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. 789
разяснение 2 713
Информация за работодатели 957
Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ 1047
Информация за собственици на земи 1133
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 1504
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 4778
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 987
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 1375
Архив АВиК конкурси 1149
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 2760
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 1701
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 1447
Информационни срещи с представители на бизнеса 1687
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 1482
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 2847
Транспорт 3060
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 1540
Интегрирана информационна система на държавната администрация 3442
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 1316
Асоциация по ВиК - Кърджали 7639
Договаряне без обявление 1906
Парламентарни избори 2014 1810
Функции на главния секретар и дирекциите 2054
Карта на сайта 4670
Публичност на имуществото 3500
Антикорупцонни сигнали 3614
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1665
Конкурси 16538
Информационни материали 6470
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 776
помощ 4164
Задължителна правна информация 4716
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1494
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 5194
Експертите съветват 4731
Цели на Областната администрация 5178
Отчети за дейността на Областната администрация 5257
Полезни адреси 5910
Контакти 15415
Информация за околната среда 5482
Нормативни документи 7021
Достъп до обществена информация 6621
Оперативни програми 4159
Фондове на ЕС 4075
За Европейски съюз 3781
България и ЕС 4097
Други 4217
Общински 3731
Областни 6524
Регионални 4684
Национални 4327
Планове и стратегии 4681
Спортен календар 2018 7751
Културен календар 2018 9508
Неправителственни организации 2816
Образование 5419
Депутати 4498
География 5440
Туризъм 5667
Икономика 7013
За областта 5925
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай