Покажи брой 
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 2911
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 179
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 358
Архив АВиК конкурси 362
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 899
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 611
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 677
Информационни срещи с представители на бизнеса 667
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 650
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 2048
Транспорт 1575
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 754
Интегрирана информационна система на държавната администрация 1914
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 554
Асоциация по ВиК - Кърджали 5167
Договаряне без обявление 925
Парламентарни избори 2014 1346
Функции на главния секретар и дирекциите 1181
Карта на сайта 3178
Публичност на имуществото 2314
Антикорупцонни сигнали 2468
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 890
Конкурси 9210
Информационни материали 4308
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 314
помощ 2793
Задължителна правна информация 2968
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 811
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 3295
Експертите съветват 3063
Цели на Областната администрация 3445
Отчети за дейността на Областната администрация 3565
Полезни адреси 3957
Контакти 10039
Информация за околната среда 3649
Нормативни документи 4660
Достъп до обществена информация 4324
Оперативни програми 2844
Фондове на ЕС 2857
За Европейски съюз 2534
България и ЕС 2794
Други 2828
Общински 2439
Областни 4374
Регионални 3208
Национални 2980
Планове и стратегии 3299
Спортен календар 2017 5910
Културен календар 2017 6674
Неправителственни организации 2366
Образование 4011
Депутати 3122
География 3735
Туризъм 3963
Икономика 4780
За областта 4404
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай