Покажи брой 
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 449
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 3206
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 245
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 446
Архив АВиК конкурси 484
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 1132
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 734
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 754
Информационни срещи с представители на бизнеса 756
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 752
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 2225
Транспорт 1806
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 848
Интегрирана информационна система на държавната администрация 2128
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 628
Асоциация по ВиК - Кърджали 5704
Договаряне без обявление 1010
Парламентарни избори 2014 1392
Функции на главния секретар и дирекциите 1315
Карта на сайта 3460
Публичност на имуществото 2477
Антикорупцонни сигнали 2642
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 969
Конкурси 11640
Информационни материали 4658
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 352
помощ 3023
Задължителна правна информация 3216
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 878
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 3525
Експертите съветват 3312
Цели на Областната администрация 3703
Отчети за дейността на Областната администрация 3787
Полезни адреси 4336
Контакти 11187
Информация за околната среда 3957
Нормативни документи 5137
Достъп до обществена информация 4678
Оперативни програми 3036
Фондове на ЕС 3051
За Европейски съюз 2738
България и ЕС 3021
Други 3082
Общински 2683
Областни 4778
Регионални 3494
Национални 3199
Планове и стратегии 3545
Спортен календар 2017 6211
Културен календар 2017 7438
Неправителственни организации 2406
Образование 4262
Депутати 3383
География 4016
Туризъм 4300
Икономика 5145
За областта 4647
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай