Покажи брой 
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 350
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 3055
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 216
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 402
Архив АВиК конкурси 418
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 1030
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 677
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 718
Информационни срещи с представители на бизнеса 722
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 699
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 2118
Транспорт 1707
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 805
Интегрирана информационна система на държавната администрация 2017
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 589
Асоциация по ВиК - Кърджали 5454
Договаряне без обявление 965
Парламентарни избори 2014 1366
Функции на главния секретар и дирекциите 1247
Карта на сайта 3305
Публичност на имуществото 2402
Антикорупцонни сигнали 2546
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 925
Конкурси 11133
Информационни материали 4496
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 335
помощ 2902
Задължителна правна информация 3095
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 849
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 3424
Експертите съветват 3196
Цели на Областната администрация 3571
Отчети за дейността на Областната администрация 3687
Полезни адреси 4171
Контакти 10674
Информация за околната среда 3804
Нормативни документи 4921
Достъп до обществена информация 4525
Оперативни програми 2949
Фондове на ЕС 2968
За Европейски съюз 2647
България и ЕС 2913
Други 2958
Общински 2557
Областни 4564
Регионални 3360
Национални 3092
Планове и стратегии 3440
Спортен календар 2017 6081
Културен календар 2017 7153
Неправителственни организации 2389
Образование 4143
Депутати 3252
География 3877
Туризъм 4140
Икономика 4952
За областта 4554
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай