Покажи брой 
Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали 127
Мерки за пожаробезопасност през зимния сезон 442
Анкетно проучване 728
Агенция за хората с увреждания 833
Информация, предоставяна повече от три пъти 909
Годишни отчети 1007
Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други 896
Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. 985
разяснение 2 885
Информация за работодатели 1122
Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ 1237
Информация за собственици на земи 1309
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 1675
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 5004
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 1117
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 1521
Архив АВиК конкурси 1254
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 2959
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 1862
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 1563
Информационни срещи с представители на бизнеса 1845
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 1610
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 2957
Транспорт 3258
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 1660
Интегрирана информационна система на държавната администрация 3649
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 1440
Асоциация по ВиК - Кърджали 7845
Договаряне без обявление 2079
Парламентарни избори 2014 1888
Функции на главния секретар и дирекциите 2203
Карта на сайта 4863
Публичност на имуществото 3658
Антикорупцонни сигнали 3814
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1787
Конкурси 17075
Информационни материали 6760
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 858
помощ 4603
Задължителна правна информация 4950
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1601
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 5479
Експертите съветват 5022
Цели на Областната администрация 5455
Отчети за дейността на Областната администрация 5529
Полезни адреси 6143
Контакти 16146
Информация за околната среда 5691
Нормативни документи 7283
Достъп до обществена информация 6938
Оперативни програми 4326
Фондове на ЕС 4213
За Европейски съюз 3947
България и ЕС 4254
Други 4390
Общински 3869
Областни 6794
Регионални 4862
Национални 4495
Планове и стратегии 4880
Спортен календар 2018 8094
Културен календар 2018 9883
Неправителственни организации 2894
Образование 5596
Депутати 4661
География 5659
Туризъм 5878
Икономика 7302
За областта 6121
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

ПРОУЧВАНЕ на потребностите на работодатели от работна сила в област Кърджали

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай