Покажи брой 
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 45
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 189
Архив АВиК конкурси 210
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 545
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 424
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 557
Информационни срещи с представители на бизнеса 508
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 534
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 1900
Транспорт 1176
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 625
Интегрирана информационна система на държавната администрация 1593
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 460
Асоциация по ВиК - Кърджали 4381
Договаряне без обявление 773
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 2568
Парламентарни избори 2014 1283
Функции на главния секретар и дирекциите 1061
Карта на сайта 2764
Публичност на имуществото 2065
Антикорупцонни сигнали 2212
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 795
Конкурси 8123
Информационни материали 3748
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 261
помощ 2469
Задължителна правна информация 2574
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 711
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 2904
Експертите съветват 2753
Цели на Областната администрация 3055
Отчети за дейността на Областната администрация 3173
Полезни адреси 3474
Контакти 8562
Информация за околната среда 3167
Нормативни документи 3964
Достъп до обществена информация 3723
Оперативни програми 2534
Фондове на ЕС 2548
За Европейски съюз 2249
България и ЕС 2493
Други 2462
Общински 2138
Областни 3834
Регионални 2856
Национални 2651
Планове и стратегии 2945
Спортен календар 2017 5347
Културен календар 2017 5485
Неправителственни организации 2300
Образование 3646
Депутати 2722
География 3390
Туризъм 3519
Икономика 4262
За областта 3978
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай