Покажи брой 
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 145
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 316
Архив АВиК конкурси 321
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 819
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 566
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 644
Информационни срещи с представители на бизнеса 626
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 626
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 1993
Транспорт 1467
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 722
Интегрирана информационна система на държавната администрация 1828
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 532
Асоциация по ВиК - Кърджали 4940
Договаряне без обявление 883
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 2785
Парламентарни избори 2014 1330
Функции на главния секретар и дирекциите 1145
Карта на сайта 3035
Публичност на имуществото 2237
Антикорупцонни сигнали 2400
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 865
Конкурси 8890
Информационни материали 4164
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 297
помощ 2693
Задължителна правна информация 2849
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 788
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 3184
Експертите съветват 2977
Цели на Областната администрация 3338
Отчети за дейността на Областната администрация 3477
Полезни адреси 3812
Контакти 9622
Информация за околната среда 3512
Нормативни документи 4510
Достъп до обществена информация 4177
Оперативни програми 2751
Фондове на ЕС 2766
За Европейски съюз 2440
България и ЕС 2705
Други 2713
Общински 2355
Областни 4203
Регионални 3099
Национални 2889
Планове и стратегии 3193
Спортен календар 2017 5801
Културен календар 2017 6433
Неправителственни организации 2348
Образование 3898
Депутати 3022
География 3628
Туризъм 3818
Икономика 4625
За областта 4281
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай