Покажи брой 
Информация за работодатели 114
Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ 53
Информация за собственици на земи 112
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 572
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 3460
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 319
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 560
Архив АВиК конкурси 597
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 1607
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 861
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 857
Информационни срещи с представители на бизнеса 859
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 832
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 2324
Транспорт 2049
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 930
Интегрирана информационна система на държавната администрация 2307
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 691
Асоциация по ВиК - Кърджали 6231
Договаряне без обявление 1100
Парламентарни избори 2014 1442
Функции на главния секретар и дирекциите 1393
Карта на сайта 3646
Публичност на имуществото 2640
Антикорупцонни сигнали 2813
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 1049
Конкурси 12455
Информационни материали 4956
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 384
помощ 3190
Задължителна правна информация 3510
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 935
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 3741
Експертите съветват 3518
Цели на Областната администрация 3926
Отчети за дейността на Областната администрация 4014
Полезни адреси 4609
Контакти 12085
Информация за околната среда 4223
Нормативни документи 5492
Достъп до обществена информация 5007
Оперативни програми 3215
Фондове на ЕС 3223
За Европейски съюз 2908
България и ЕС 3205
Други 3275
Общински 2872
Областни 5084
Регионални 3705
Национални 3407
Планове и стратегии 3746
Спортен календар 2018 6459
Културен календар 2018 7790
Неправителственни организации 2446
Образование 4463
Депутати 3595
География 4256
Туризъм 4553
Икономика 5436
За областта 4872
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

Анкета за работодатели

ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) можете да подавате от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден на тел.: 0361/ 6 01 80 или на електронен адрес: i.uzunova@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай