Министър Красимир Вълчев: 360 милиона лева за увеличение на учителските заплати са заложени в бюджета за догодина

360 милиона лева за увеличение на учителските заплати са заложени в бюджета за следващата година, съобщи в Кърджали министърът на образованието Красимир Вълчев, който присъства на последния Гражданския диалог от платформата на ГЕРБ /ЕНП „Европа в нашия дом“, посветен на проблемите на сектора.

Официални гости на събитието бяха още председателят на парламента Цвета Караянчева и народният представител Галя Захариева. Над 250 педагози отг региона се включиха в дискусията. Домакин на форума бе областният управител Никола Чанев. „И парламентът, и просветното министерство сме силно мотивирани и ангажирани да направим така, че българският учител да има самочувствие и да бележи високи резултати. Но е важно да увлечем и родителите, и обществото, защото усилията ни трябва да бъдат съвместни, осмислени. Образованието трябва да се стреми да отговаря на високите обществени очаквания и през тези две години ние наистина доказахме, че този сектор е приоритетен за правителството“, изтъкна Караянчева. „Формулата на успеха е в съвместната работа, в социалното партньорство, така се реализират добри политики и се постига добър климат“, допълни министър Вълчев. На срещата бяха коментирани предизвикателствата в Закона за училищното и предучилищното образование, които касаят не само знанията, но и базовите умения на учениците, препоръката на ЕС за придобиване на ключови компетенции, дигиталната креативност на подрастващите и професиите на бъдещето, провокирането на интереса към математиката и инженерните специалности, ранното кариерно ориентиране.

Като най-значимо предизвикателство в системата министърът окачестви на първо място обхващането, задържането и ефективното включване в обучението на всяко едно дете. „Имаме възпроизвеждаща се демография на неграмотността и тя може да бъде преодоляна само с общи усилия на учители, родители, социални работници, полиция и т.н. Имаме много мерки за подкрепа и малко инструменти за принуда“, каза Вълчев. По думите му, възходящото икономическо развитие на страната и категоричният ни европейски избор способстват за намаляване на нетната миграция. „Оптимист съм, че ще изпълним ангажимента си за двойно увеличение на заплатите, защото това ще се отрази на качеството на кадрите и ще ограничи недостига им“, заяви министърът. С цел подобряване на взаимодействието с родителите и повишаване на доверието им тази година МОН ще финансира по националната програма „Информационни и комуникационни технологии“ закупуването на електронни дневници от всички училища със задължителен модул за уведомяване на родителите. Министерството ще стимулира творческия подход на учителите и умението им да увличат децата и да провокират мисленето им, предстои да стартира проектът за преодоляване на обучителните трудности, който се явява продължение на „Твоят час“, подготвя се проектът “Образование на бъдещето“, програмата „Иновации в действие“,   ще се развиват дейности за компютърно моделиране и др. „Кърджали е градът, който държи първенството по инвестиции в училищата по ОП „Региони в растеж“ и това е благодарение на европейската солидарност“, обясни Красимир Вълчев. Средствата само за възнаграждения през 2021 г спрямо 2017 г ще бъдат 1 млрд 380 млн повече. Народният представител Галя Захариева от парламентарната комисия от образование изтъкна, че Европа промени националната политика по отношение на образованието и промени отношението на държавата към учителите. „Никой не вярваше в увеличението на заплатите. Но се случи. И единствената година, в която не отчитаме ръст в средствата за образование, е 2014 г, когато премиер бе същият този човек, който през 2017 г „разтури седянката“ . В лицето на ГЕРБ, на правителството, на МОН, учителите имат партньор, който ги чува“, подчерта Захариева. Благодарение на българските евродепутати България ще получи три пъти повече средства по Програмата „Еразъм“ през следващия програмен период“, допълни тя.

На форума бяха осъдени въпроси, свързани с разширяването на мрежата от иновативни училища, остарялата материална база в професионалните гимназии, приобщаващото образование, административната тежест, квалификационните услуги, електронните учебници, делегираните бюджети и др.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай