Областен и кмет се споразумяха теренът на спортната зала да бъде прехвърлен на спортното министерство

Областният управител Никола Чанев и кметът Хасан Азис се споразумяха на следващата сесия на ОбС в края на месец май теренът, върху който ще бъде изградена бъдещата многофункционална спортна зала на Кърджали, да бъде прехвърлен в управление на Министерството на младежта и спорта.

Днес общинските съветници единодушно гласуваха промяната в статута на имота от публична в частна общинска собственост, с което бе направена сериозна стъпка напред към реализацията на проекта. Удовлетворен съм, че местната власт потвърди своята заинтересованост към осъществяването на проекта и усвояването на една мащабна за града ни инвестиция, каза Чанев. Областният управител пое ангажимент да компенсира общината като й предостави безвъзмездно сходен имот-частна държавна собственост в района на стадион „Горубсо“, отреден за спорт и отдих.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай