Кърджали е домакин на международен форум по проблемите на спешната помощ

Областният управител Никола Чанев откри тридневна Международна конференция посветена на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд в здравеопазването.

Форумът се провежда в Кърджали по проект за получаване на спешна медицинска помощ чрез насърчаване на иновациите в трансграничните райони на България и Гърция, финансиран от програмата ИНТЕРРЕГ V-A. В него участват медицински специалисти от районите на Кърджали и Кавала. Сред официалните гости са д-р Евангелос Кампуридис от Многопрофилната болница в Кавала и д-р Антониос Костас от Медицинската асоциация, които са партньори на кърджалийския Център за спешна медицинска помощ. Областният управител поздрави екипа на проекта и домакините от ЦСМП, които работят в трудни условия в тежък район и постигат високи резултати в кризисни ситуации. Директорът на ЦСМП–Кърджали д-р Атанас Митков представи приоритетите на проекта и възможностите, които сътрудничеството с гърците предоставя за повишаване качеството на медицинската помощ по границата. Изтъкнати бяха добри практики в двата региона и новости в методиката за подобряване условията на труд, извършена бе демонстрация на технически средства за дистанционна диагностика при нужда от спешна медицинска помощ.

Предстои през лятото да се проведе упражнение/симулация за готовност при спешни медицински случаи и извънредни бедствени ситуации в граничния регион на Родопите. Целта на проекта е с помощта на новите технологии да се преодолее проблемът с разстоянията и труднопроходимите пътища, да се гарантира достъп до здравна помощ и да се повиши капацитета на звеното за спешна помощ в Кърджали и на първичната здравна помощ в Кавала.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай