Чанев разговаря с властите в Гърция за санитарния контрол по границата

Областният управител Никола Чанев разговоря с инж. Никос Цаликидис, заместник областен управител на гръцката периферия Източна Македония и Тракия във връзка с разпространението на болестта африканска чума по свинете у нас и мерките за противодействие на заразата.

Чанев увери властите в съседна Гърция, че от наша страна е въведен изключително строг контрол, въпреки че в региона няма нито един случай на АЧС, включително и на територията на граничната община Кирково, няма и промишлени свинеферми. Дезинфекцират се републиканските пътища и всички автомобили на ГКПП Маказа на вход България, през който влизат и множество коли от Турция. Почистват се замърсените площи с хранителни отпадъци в сервитута на пътните артерии. Заместник областният управител Цаликидис е потвърдил намерението на тамошните власти да въведат система за дезинфекция на ГКПП Маказа и на вход Гърция с цел допълнително обезопасяване. Цаликидис и Чанев декларираха готовност за по-тясно сътрудничество с цел предотвратяване на риска от проникване на вируса в транграничния регион.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай