Преброиха над 200 домашни прасета в Кърджалийско

Да се намали до минимум популацията от диви прасета в Кърджалийско с цел предпазване от вируса на африканската чума, препоръчаха ветеринарните власти на проведеното днес поредно заседание на Областната епизоотична комисия.

В региона е регистриран първи случай на мъртво прасе на пътя между селата Великденче и Загорско. Животното е жертва на ПТП. Трупът му е изследван и загробен, а мястото дезинфекцирано. Взетата проба за АЧС е отрицателна, съобщи директорът на ОД на БАБХ д-р Георги Грозев. По думите му обстановката в областта е спокойна, причина за паника няма и на този етап стопаните не са задължени да колят прасетата в личните дворове. С решение на Комисията бе извършено преброяване на животните в заден двор в Кърджалийско.Според събраната от комисията информация, общо 153 прасета се отглеждат във “Върбалака“ на Кърджали, в община Кирково са 10 – 8 бр. в с. Завоя и 2 бр. в с. Дрангово. Три прасета има в крумовградското село Странджево, 26 броя са в община Джебел – 7 в с. Тютюнче, 2 в с. Слънчоглед, 17 в с. Припек, 18 бр. в община Момчилград. От Областно пътно управление докладваха за хода на дезинфекционните дейности в сервитута на републиканската пътна мрежа. Почистват се площадките за отдих и кошовете за смет. Извършват се редовни обходи за ударени животни. В момента се дезинфекцират основни артерии като пътя за Асеновград, Хасково – Кърджали – Маказа, Ардино – Кърджали и Кърджали – Мост – Манастир. Контролните органи изпълняват стриктно разпорежданията на МЗХ. Мерките за превенция се прилагат със същата бдителност.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай