Заседание и дневен ред на областен съвет за развитие

Публикувана на 05 Август 2014

Заседание 03 от 23.10.2009
Заседание 01 от 23.12.2010
Заседание 01 от 27.04.2011
Заседание 02 от 30.09.2011
Заседание 03 от 23.11.2011
Заседание 01 от 23.02.2012
Заседание 01 от 27.09.2013

 

 

- Заседание 03 от 23.10.2009

- Заседание 01 от 23.12.2010

- Заседание 01 от 27.04.2011

- Заседание 02 от 30.09.2011

- Заседание 03 от 23.11.2011

- Заседание 01 от 23.02.2012

- Заседание 01 от 27.09.2013

- Заседание 01 от 30.03.2016

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай