Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

Публикувана на 19 Юли 2017

От 22 юли стартират полски замервания за изработване на помощни планове на ползвателите и собствениците на земи по Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата на град Ардино /ЗЗП в местност „ТОЗЛУК“/ община Ардино,  с. Невестино /ЗЗП 9/ и с. Петлино /ЗЗП 28/ община Кърджали и с.Пчеларово, община Черноочене. Възложител на дейността е Областна администрация, а срокът за изпълнение – 3 месеца. Предстои изработването на планове на новообразуваните имоти, привеждането им в цифров вид и създаването на мрежа на РГО за зони за земеделско ползване. Замерванията ще се извършват по график, оповестен на сайта на областната администрация и на информационното табло.

 

- График анкета

- График полски замервания

- Одобрение на плановете на новообразуваните имоти Заповед № РД-09-307 от 07.12.2017г. на областния управител на област Кърджали, публикувана в Държавен вестник, брой 101/19.12.2017г.

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай