Архив конкурси

 

Конкурс за длъжност :

Младши експерт в дирекция "АКРРДС"

ОБЯВА

- Длъжностна характеристика

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация по ЗЗЛД;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

05.11.2018г. 17:30ч

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

Протокол

Протокол 

Формуляр


 

Конкурс за длъжност :

Младши експерт в дирекция "АПОФУС"

ОБЯВА

- Длъжностна характеристика

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация по ЗЗЛД;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

05.11.2018г. 17:30ч

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

Протокол 

Протокол 

Формуляр

02.03.2018 г.

 


 

Конкурс за длъжност :

 

Младши експерт в дирекция "АКРРДС"

 

ОБЯВА

 

- Длъжностна характеристика

 

Необходими документи за кандидатстване :

 

Декларация по ЗЗЛД;

 

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

 

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

 

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

 

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

 

- Краен срок за подаване на документи:

 

12.03.2018г. 17:30ч

 

Списък на допуснатите кандидати до участие

 

- Списък на допуснатите кандидати до интервю

 

Списък на недопуснатите кандидати до интервю

 

Списък на неявилите се кандидати

 

Протокол

- Протокол 2

- Формуляр

 


 

 

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ И ВИК ИНЖЕНЕР НА АВИК КЪРДЖАЛИ

 

1.Обявление

 

2.Заявление за конкурса

 

3.Декларация 107а от КТ

 

4.Декларация лични данни

 

5.Длъжностна характеристика - ВиК експерт

 

6.Длъжностна характеристика - Финансов експерт

 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

 

Заповед

 

Списък на допуснати и недопуснати кандитати до интервю

 

Протокол №3 за оценяване на резултатите от интервю и окончателните резултати

 


 

26.09.2017 г.

Конкурс за длъжност : 


- Старши счетоводител в дирекция "АПОФУС"

Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи продължителността напрофесионалния опит или придобития ранг като държавен служител, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

06.10.2017г. 17:30ч

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

- Допуснати 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Формуляр

Протокол

Протокол


 21.08.2017г.

Конкурс за длъжност : 
- Младши експерт в дирекция "АПОФУС"

- Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

31.08.2017г. 17:30ч

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати 
Недопуснати

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

Формуляр

Протокол

Протокол


 21.08.2017г.

Конкурс за длъжност : 
- Младши експерт в дирекция "АКРРДС"

- Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

31.08.2017г. 17:30ч

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати
Недопуснати

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

Формуляр

Протокол

Протокол


21.08.2017г.

Конкурс за длъжност : 
- Младши експерт в дирекция "АКРРДС"

- Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

31.08.2017г. 17:30ч

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати
Недопуснати

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

Формуляр

Протокол

Протокол


21.08.2017г.

Конкурс за длъжност : 
- Главен счетоводител в дирекция "АПОФУС"

- Длъжностна характеристика

ОБЯВА

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация лични данни;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи продължителността напрофесионалния опит или придобития ранг като държавен служител, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

31.08.2017г. 17:30ч

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

- Допуснати 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

Формуляр

Протокол

Протокол


09.06.2015 г.

ПРОТОКОЛ за оценяване на резултатите от интервюто и окончателните резултати от конкурса

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите:

- Младши експерт "Административно обслужване"

- Юрисконсулт

ПРОТОКОЛ за оценяване на резултатите от тест

Списък на допуснатите до интервю за длъжност:

- Младши експерт "Административно обслужване"

- Юрисконсулт

Списък на недопуснатите до интервю за длъжност:

- Младши експерт "Административно обслужване"

- Юрисконсулт - няма недопуснати до интервю

Списък на неявилите се на конкурс за длъжност:

- Младши експерт "Административно обслужване"

- Юрисконсулт

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността:

- Младши експерт "Административно обслужване"

- Юрисконсулт

Конкурс за длъжност :

- Младши експерт "Административно обслужване" (Длъжностна характеристика);
- Юрисконсулт (Длъжностна характеристика);

О Б Я В А

Необходими документи за кандидатстване :

- Декларация лични данни;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;
- Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;
- CV (Европейски формат);
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Краен срок за подаване на документи:
19.06.2015


31.10.2014 г.

Конкурс за длъжност :

- Директор на дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

О Б Я В А

Необходими документи за кандидатстване :

- Декларация лични данни;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;
- Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

- Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

- Списък на кандидатите, които не са се явили за решаване на тест

- Списък на кандидатите, които не се допускат до интервю в конкурса

- Списък на допуснатите кандидати до интервю в конкурса

- Окончателни резултати

- Протокол


 

30.04.2014 г.

Конкурс за длъжност :

- Главен експерт "Организационно-мобилизационна подготовка" и служител по сигурността на информацията

Окончателни резултати за длъжност главен експерт "Организационно-мобилизационна подготовка" и служител по сигурността на информацията:
Формуляр 
Протокол

Списък на допуснатия кандидат до интервю

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати 
Недопуснати 

ОБЯВА

 11.09.2012 г.

Конкурс за следните длъжности :
- Старши експерт "Управление на имотите и вещите - държавна собственост"
- Старши експерт "Контрол и координация по устройство на територията и защита при бедствия"
- Младши експерт "Административен контрол"
- Младши експерт "Информационно обслужване"
- Юрисконсулт

ОБЯВА 

Списъци по длъжности на допуснатите и недопуснатите кандидати:
- Старши експерт "Управление на имотите и вещите - държавна собственост" ДОПУСНАТИНЕДОПУСНАТИ 
- Старши експерт "Контрол и координация по устройство на територията и защита при бедствия" ДОПУСНАТИ
- Младши експерт "Административен контрол" ДОПУСНАТИНЕДОПУСНАТИ
- Младши експерт "Информационно обслужване" ДОПУСНАТИНЕДОПУСНАТИ
- Юрисконсулт ДОПУСНАТИ

Списъци на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжност:
- Старши експерт "Управление на имотите и вещите - държавна собственост" ДОПУСНАТИНЕДОПУСНАТИ
- Юрисконсулт ДОПУСНАТИНЕДОПУСНАТИ 
- Младши експерт "Информационно обслужване" ДОПУСНАТИНЕДОПУСНАТИ
- Старши експерт "Контрол и координация по устройство на територията и защита при бедствия" ДОПУСНАТИ ; НЕДОПУСНАТИ
- Младши експерт "Административен контрол" ДОПУСНАТИ ; НЕДОПУСНАТИ 

Окончателни резултати за длъжност:
- Старши експерт "Управление на имотите и вещите - държавна собственост" СПИСЪКФОРМУЛЯР
- Юрисконсулт СПИСЪКФОРМУЛЯР 
- Младши експерт "Информационно обслужване" СПИСЪК ; ФОРМУЛЯР
- Старши експерт "Контрол и координация по устройство на територията и защита при бедствия" СПИСЪК ; ФОРМУЛЯР 
- Младши експерт "Административен контрол" СПИСЪКФОРМУЛЯР 29.08.2012 г.

Конкурс за длъжност : 
- Директор на дирекция "АПОФУС"

ОБЯВА 

Списък на допуснатите кандидати 

Резултати от решаване на тест 

Окончателни резултати 


 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай