Информация за свободни терени частна общинска, частна държавна (ведомствена) или частна собственост, представляваща инвеститорски интерес на територията на област Кърджали по общини.

Информация за фирми, развиващи дейност на територията на област Кърджали.

Подадени и одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. 

Подадени и одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

- Информационни срещи с представители на бизнеса

 

Българска агенция за инвестиции (БАИ).

 

 За работодатели – проекти и мерки за разкриване на нови работни места и за запазване на заетостта на работници и служители

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ ОТНОСНО КАНДИДАСТВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ПО РЕДА НА ПМС № 325 от 26.11.2020 Г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”.

 

 

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай