Покажи брой 
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ 286
Регистър по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ 2019 413
Регистър по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ 2018 419
Регистър по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ 2218
Декларации по чл. 12 1361
Резултати от Проучване на потребностите от работна сила 1016
ОБЛАСТНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 538
Правила за поведение и действие при горски пожари 811
Мерки за пожаробезопасност през зимния сезон 789
Лични данни 1329
Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ 7291
Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали 2062
Мерки за пожаробезопасност 2097
Анкетно проучване 2371
Агенция за хората с увреждания 1857
Информация, предоставяна повече от три пъти 2173
Годишни отчети 2306
Проекти на нормативни актове на министерства, ведомства и други 2140
Решение на МС №156 от 15.03.2018 г. 2264
разяснение 2 1990
Информация за работодатели 2051
Списък на имотите съгласно чл.83 от ЗГ 2386
Информация за собственици на земи 2676
Фестивал "Кърджали - Бъдеще с традиции" 2612
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 6981
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ 2124
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 2473
Архив АВиК конкурси 1834
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 4353
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 2865
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 2141
Информационни срещи с представители на бизнеса 2742
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 2248
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 3563
Транспорт 5018
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 2273
Интегрирана информационна система на държавната администрация 5068
Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - протоколи 2235
Асоциация по ВиК - Кърджали 9240
Договаряне без обявление 3003
Парламентарни избори 2014 2330
Функции на главния секретар и дирекциите 2989
Карта на сайта 7540
Публичност на имуществото 4750
Антикорупцонни сигнали 5230
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 2443
Конкурси 20052
Информационни материали 8719
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 1345
помощ 7053
Задължителна правна информация 7868
Публична покана за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на скат по границата между УПИ I – за озеленяване и УПИ II, квартал 33 по плана на кв. Веселчане, град Кърджали“ 2151
Експертите съветват 6702
Цели на Областната администрация 7585
Отчети за дейността на Областната администрация 7428
Полезни адреси 7899
Информация 22317
Информация за околната среда 7160
Нормативни документи 9132
Достъп до обществена информация 8995
Оперативни програми 5691
Фондове на ЕС 5313
За Европейски съюз 5088
България и ЕС 5452
Други 5590
Общински 4868
Областни 9996
Регионални 6778
Национални 5784
Планове и стратегии 6169
Спортен календар 2020 10859
Културен календар 2020 13810
Неправителственни организации 3352
Образование 6967
Депутати 5751
География 8236
Туризъм 8139
Икономика 10705
За областта 8459
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай