Покажи брой 
Правилник за състава, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП в област Кърджали и приложенията към него 525
Областен съвет за хората с увреждания 876
Областна комисия по безопасност на движението по пътъщата на област Кърджали 1648
Заседания и дневен ред 1169
Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия на област Кърджали и за взаимодействие с националния и с общинските щабове 1551
Областен съвет по условия на труд - Кърджали 1604
Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 1835
Регионален пандемичен комитет - протоколи 1946
Приети решения от постоянната Комисия по заетостта 1648
Заседания и дневен ред на Постоянна Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие 1758
Приети решения на областен съвет за развитие 1838
Заседание и дневен ред на областен съвет за развитие 1908
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай